Obsahy

Ročník 2017 (L)

Obálka ročníku L / 2017

Obálka: Dvousté výročí časopisu ISIS

Ročník L – 2017, č. 3

ČLÁNKY
157 Historie tuberkulózy a její léčby ● Štěpán Tonar
174 Lékárna telčské koleje a její správci ● Markéta Holubová

SDĚLENÍ
192 Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie ● Petr Hadrava – Alena Hadravová

RECENZE
209 Cathy Cobb, Monty L. Fetterolf, Harold Goldwhite. The Chemistry of Alchemy. From Dragon’s Blood to Donkey Dung. New York, 2014 ● Vladimír Karpenko
212 Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. R. Slabotínský (ed.). Brno, 2017 ● Jiří Jindra

KRONIKA
215 XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
217 Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century ● Martina Bečvářová
219 Brněnský seminář ● Jiří Jindra

ZPRÁVY 221 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník L – 2017, č. 2

ČLÁNKY
83 Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky ● Daniel Špelda
106 Hájkova metoskopie, její prameny, jádro a ohlas ● Jakub Hlaváček
122 „Medicinisches Pest-Consilium“ a další lékařská pojednání publikovaná s podporou úředních autorit v habsburské monarchii v druhé polovině 17. století ● Pavla Jirková

RECENZE
140 Thomas Söderqvist (ed.). The History and Poetics of Scientific Biography. London and New York, 2007 ● Václav Sixta
144 Libuše Spáčilová – Vladimír Spáčil. Nejstarší matrika olomoucké university z let (1576) 1590–1651 / Die älteste Matrikel der Olmützer Universität..., Olomouc, 2017 ● Jindřich Schwippel
146 Anna Falisová, Eva Morovicsová. Pôrodné asistentky a ošetřovatelky na Slovensku v rokoch 1918–1938 // Midwives and nurses at Slovakia between 1918–1938. Bratislava, 2015 ● Hana Mášová
147 Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.). Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana // Famous and forgotten. Czech scientists and artists of the 19the century in drawings of Max Švabinský and Arne Nauman. Praha, 2015 ● Jiří Jindra

KRONIKA
149 Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. 37. mezioborové plzeňské sympozium ● Hana Mášová

ZPRÁVY
154 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník L – 2017, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2017
3 Lorenz Oken a jeho encyklopedický časopis ISIS ● JAN JANKO – TOMÁŠ HERMANN

ČLÁNKY
9 Lékařské fakulty, nebo lékařské akademie? Vysokoškolská výuka medicíny a lékařská věda v sovětském bloku ve 40. až 60. letech 20. století ● PETR SVOBODNÝ
28 Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století ● VÁCLAV GRUBHOFFER
47 Smrt, pitva a pražská balzamace vévody Jindřicha Julia Brunšvického, tajného rady císaře Rudolfa II. ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

RECENZE 65 Lenka Vaňková. Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken. Ostrava, 2014 ● BOHDANA DIVIŠOVÁ
66 Seith C. Rasmussen. The Quest for Aqua Vitae. Heidelberg, 2014 ● VLADIMÍR KARPENKO
70 J. Kleinová a H. Králová (eds.): Věda a technika v českých zemích v období 1. světové války. Praha, 2016 ● JIŘÍ JINDRA
71 William H. Brock: The History of Chemistry. Oxford, 2016 ● VLADIMÍR KARPENKO

KRONIKA
75 37. mezinárodní konference Historie matematiky ● MARTINA BEČVÁŘOVÁ
77 Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI ● HANA MÁŠOVÁ
79 Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku ● RUDOLF ŠIMEK

ZPRÁVY
80 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník 2016 (XLIX)

Obálka ročníku XLIX / 2016

Obálka: Významná výročí objevů a vynálezů W. v. Siemense v elektrotechnice – 150 a 160 let

Ročník XLIX – 2016, č. 4

INTRODUCTION
225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek

PAPERS
227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers
249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz
265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ● Michal Plavec

REVIEWS
276 Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 // Introduction to general topology and its history till 1960. Praha – Plzeň, 2015 ● Jan Zeman
278 Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945 // Mathematics at the German University in Prague between 1882–1945. Praha, 2016 ● Jiří Veselý
280 Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk // Theophilus Presbyter and medieval art handicraft ● Ivan Hlaváček

CHRONICLE
282 Winter school of the history of mathematics 2016 ● Jana Pokorná – Jan Kotůlek
283 Light and Shadow. Ernst Mach | Ludwig Mach ● Wilhelm Füssl – Johannes-Geert Hagm ann History of Sciences and Technology
volume XLIX – 2016 / number 4

REPORTS
287 Reports from literature
288 Review procedure in 2016

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 3

ČLÁNKY
141 Hagecius Hermeticus. Astrologické souvislosti vědeckého díla Tadeáše Hájka z Hájku ● Vojtěch Hladký
162 Význam těžby zlata ve středověké historii českých zemí ● Petr Morávek
178 Investice a modernizace Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869–1918 ● Martin Minařík

SDĚLENÍ
194 Josef Stepling v archivu Royal Society ● Josef Smolka

RECENZE
207 Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha, 2015 ● Antonín Kostlán
208 Galileo Galilei: Hvězdný posel. Johannes Kepler: Rozprava s hvězdným poslem. Přeložili Alena a Petr Hadravovi. Příbram, 2016 ● Antonín Kostlán
213 Výroční zpráva Max-Planck-Gesellschaft za rok 2015 ● Jindřich Schwippel

KRONIKA
215 36. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
216 XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
218 Minerva armata – Le università e la Grande guerra ● Martina Bečvářová

ZPRÁVY
220 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 2

ČLÁNKY
61 Nová, hezká, německá a česká: dělení pražské univerzitní botanické zahrady (1882–1898) ● Lucie Čermáková
87 Ošetřovatelské školství mezi tradicí a modernitou: snahy o prosazení anglosaského modelu v meziválečném Československu ● Růžena Zaoralová

SDĚLENÍ
110 Botanický dokument z poloviny 18. století – Joannes Kisling (1713–1748) ● Josef Smolka

RECENZE
127 Kaspar Schott an Athanasius Kircher. Briefe 1650–1664. Würzburg, 2016 ● Josef Smolka
130 Erling Norrby. Nobelovy ceny a přírodní vědy. Praha, 2013 ● Jiří Jindra, sr.

KRONIKA
135 Věda – národ – dějiny ● Jiří Jindra, sr.

ZPRÁVY
136 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2016
3 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích ● Jan Mikeš, Marcela Efmertová

ČLÁNKY
8 Recepce Darwinovy evoluční teorie v díle Johna Lubbocka (1834–1913) a Williama Crookese (1832–1919) ● Pavel Pecháček
26 Nádory u Rokitanského a Virchowa – vznik nového paradigmatu v medicíně ● Jan Hrudka

SDĚLENÍ
45 Českojazyčná vydání knih Johna Lubbocka z přelomu 19. a 20. století a jeho korespondence s českými překladateli ● Pavel Pecháček

RECENZE
52 Jan Apotheker – Livia Simon Sarkadi (eds.). European Women in Chemistry. Weinheim, 2011 + Elena Zajceva (Baum) – Taťjana V. Bogatova (eds.). Ženščiny – chimiki. Moskva, 2013 ● Soňa Štrbáňová
55 Astrologers and their Clients in Medieval and Early Modern Europe. Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 73, 2015 ● Ivan Hlaváček

ZPRÁVY
56 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník 2015 (XLVIII)

Obálka ročníku XLVIII / 2015

Obálka: 150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela

Ročník XLVIII – 2015, č. 4

Číslo je věnováno 7. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy, která se bude konat 22.–24. září 2016 v Praze.

ČLÁNKY
199 „Provinční“ univerzity a sítě vědy v Habsburské monarchii. Úvodní poznámky ● Mitchell G. Ash
205 Absolutní loajalita nebo ticho před bouří? Z dění na pražské univerzitě v první polovině 19. století ● Milada Sekyrková
217 Politika v pitevně. Vliv studentů medicíny a lékařů z českých zemí na liberální model lidského pokroku na Vídeňské univerzitě ● Felicitas Seebacher
229 Získávání zkušeností ze zahraničí. Studijní cesty studentů a vyučujících z Technické univerzity v Budapešti v letech 1899–1914 ● Attila Szilárd Tar
240 Dichotomie studentů a univerzitních vyučujících slovinského původu mezi akademickou kariérou a naděje slovinských nacionalistů od březnové revoluce po rozpad habsburské monarchie ● Ana Cergol Paradiž – Željko Oset
259 Alma mater česká Carolo-Ferdinandea – Alma mater Jagellonica. Vzájemné inspirace a kontakty mezi českou Karlo-Ferdinandovou univerzitou v Praze a Jagellonskou univerzitou v Krakově v letech 1882–1918 ● Marek Ďurčanský
274 Změna „provincie“ na centrum? Ambice vytvořit institucionalizovanou síť slovanských vědců na rozhraní 10. a 20. století ● Soňa Štrbáňová

RECENZE
311 Leah DeVun: Prophecy, Alchemy, and the End of Time. John of Rupescissa in the Late Middle Ages // Proroctví, alchymie a konec času. John of Rupecissa v pozdním středověku. Columbia University Press, 2014 ● Vladimír Karpenko

ZPRÁVY
314 Zprávy z literatury
316 Recenzní řízení v roce 2015

Celé číslo on-line (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník XLVIII – 2015, č. 3

ČLÁNKY
135 Valerian Magni (1586–1661) o vakuu ● Tomáš Nejescheba
151 Krátká zpráva Ottaviana Roveretiho (1556–1626), lékaře Rudolfa II ● Bohdana Divišová

RECENZE
174 Claus Priesner. Chemie. Eine illustrierte Geschichte. Darmstadt, 2015 ● Vladimír Karpenko
175 Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Jana Kleinová (ed.) Praha, 2014 ● Jiří Jindra
179 Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.). Praha, 2014 ● Hana Mášová
180 Kapitoly z dějin medicíny a veterinárního lékařství. R. Slabotínský a P. Stöhrová (eds.) Brno, 2015 ● Jiří Jindra
183 Martina Bečvářová – Ivan Netuka. Karl Löwner and His Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians. Zürich, 2015 ● Jiří Veselý

KRONIKA
185 42. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie v Istanbulu ● Tünde Ambrus
185 Dějiny chemie v Drážďanech ● Jiří Jindra
187 Mezinárodní seminář k historii humánní a veterinární medicíny a farmacie v Brně ● Jiří Jindra
188 Vídeňská konference o vědě, technice a průmyslovém rozvoji ve střední Evropě v období studené války ● Antonín Kostlán
192 70 let studia farmacie v Brně ● Jiří Jindra
192 56. seminář z dějin hutnictví ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
193 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVIII – 2015, č. 2

ČLÁNKY
67 Idea vědecké filosofie u Franze Brentana ● Pavel Lomička
85 Proměna českého pivovarnictví v 19. století v obraze vývoje techniky, vědy a technologie a aplikování jeho výsledků v praxi ● Michal Horáček

SDĚLENÍ
102 Nově rozluštěný rukopis se zlomky antických pojednání o souhvězdích ze 6. století (Codex Climaci rescriptus) ● Alena Hadravová – Petr Hadrava

RECENZE
108 Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Praha, 2014 ● Iva Lelková
113 Martin Franc – Vlasta Mádlová. Dějiny Akademie věd v obrazech. Praha, 2013 ● Jiří Jindra
116 Helena Kokešová. Eduard Albert (1841–1900). Praha, 2014 ● Ludmila Hlaváčková
117 Pivo, zbraně i tvarůžky. Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (eds.). Praha, 2014 ● Bohumír Smutný

KRONIKA
121 Mathematics and Mathematicians in World War I ● MartIna Bečvářová
122 Exact Sciences and Mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX Century till WWII ● Martina Bečvářová
125 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny ve dnech 26.–27. června 2015 ● Hana Mášová 128 Nenaplněné výročí časopisu Collection ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
129 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVIII – 2015, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2015
3 150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela ● Michal Šimůnek

ČLÁNKY
6 Od medicíny k botanice: milník Zalužanský ● Lucie Čermáková – Jan Janko
25 Pýthagorova tabule v raném latinském středověku ● Marek Otisk

RECENZE
50 Ivana Fialová – Daniela Tvrdoňová (eds.). Od špitála k nemocnici. Bratislava 2013 ● Petr Svobodný
52 Rafał T. Prinke. Zwodniczy ogród błędów. Warszawa, 2014 ● Vladimír Karpenko
55 Miloš Grim (ed.) – Naňka, Ondřej – Černý, Karel (ed.). Anatomie od Vesalia po současnost: 1514–2014. Praha, 2014 ● Jan Pastor
58 Martin Vonka: Tovární komíny: funkce – konstrukce – architektura. Praha, 2014 ● Petr Svobodný

KRONIKA
60 Univerzity v ohrožení? ● Jiří Jindra
60 Česká věda a technika za Velké války ● Jiří Jindra
61 Úspěchy české vědy a techniky ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
63 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník 2014 (XLVII)

Obálka ročníku XLVII / 2014

Obálka: Pětisetleté výročí Koperníkova Commentariolu, poprvé zmíněného v roce 1514

Ročník XLVII – 2014, č. 4

ČLÁNKY
223 Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – myšlenkový svět a společenské poměry českého alchymisty v 16. století ● Magda Dostálová
238 Italská cesta J. M. Marci a Fr. K. Šternberka (1640) ● Josef Smolka
247 Budova vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin Ondřej (1889–1964) ● Milena Josefovičová

RECENZE
262 Alica Kapellerová – László Kovács. 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice. Bratislava, 2005 ● Petr Svobodný
264 Karel Chobot. Dějiny hmyzu v obrazech, dějiny obrazu hmyzu. Červený Kostelec, 2010 ● Monika Špeldová
266 Libor Koudela: O pojetí křivky. Kanina, 2013 ● Josef Janyška
269 Doubravka Olšáková. Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha, 2013 ● Miroslav Kunštát
276 Martin Franc a kolektiv. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha, 2013 ● Jindřich Schwippel
281 Dušan Kováč a kol. Dejiny Slovenskej akademie vied. Bratislava, 2014 ● Jiří Jindra

KRONIKA
283 Konference o vědeckých korespondencích ● Josef Smolka

ZPRÁVY
284 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 3

ČLÁNKY
141 Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy ● Iva Lelková
152 Orbis Naturalis Pictus: ilustrování přírody, zobrazování podivuhodného. Legitimizace přírodopisné ilustrace ● Jana Černá
176 České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství ● Alena M. Černá

SDĚLENÍ
198 Neodarwinismus a August Weismann ● Uwe HossfeLd, Michal V. Šimůnek & Ulrich Kutschera

DOKUMENT
207 Výzva všem Evropanům ● Michal V. Šimůnek (ed.)

RECENZE
210 Nancy G. Siraisi. Communities of Learned Experience. Epistolary Medicine in the Renaissance. Baltimore, 2013 ● Bohdana Divišová
213 Ivana Lorencová. Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze. Praha, 2013 ● Martin Franc

KRONIKA
215 35. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
217 Seminář veterinárních lékařů a farmaceutů a historiků vědy v Brně ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
219 Zprávy z literatury

CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
220 Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013
220 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2014

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 2

ČLÁNKY
75 Věda a vědci v zrcadle denních (důvěrných) záznamů Bohumila Němce ● Jan Janko
91 Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – pracovní postupy a technické vybavení laboratoria ● Magda Dostálová

SDĚLENÍ
111 Prosazování Newtonovy teorie ve Francii osmnáctého století a pokusy o její zpochybnění ● Jiřina Krausová

RECENZE
127 Jindřich Chatrný – Radana Červená (eds.). Otakar Teyschl. Univerzitní profesor – lékař – sběratel – mecenáš. Brno, 2012 ● Ivan Hlaváček
129 Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.). Disappeared Science: Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha – Červený Kostelec, 2013 ● Petr Svobodný
132 Gill Davies. Kompletní historie medicíny. Brno, 2013 ● Bohumil Tesařík
134 Miloš Hořejš. Protektorátní Praha jako německé město. Praha, 2013 ● Michal v. Šimůnek

KRONIKA
136 41. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie v Paříži ● Martina Lisá

ZPRÁVY
137 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2014
3 Commentariolus – ztracený a znovuobjevený milník na cestě k heliocentrismu ● Martin Šolc

ČLÁNKY
14 První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie ● Ladislav Svatoš
36 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 3. část ● Zdeněk Koleška

RECENZE
58 Helmut Gebelein, Rainer Werthmann: Johann Rudolph Glauber. Kitzingen am Main, 2011 ● Vladimír Karpenko
60 Annette Lykkness – Donald L. Opitz – Brigitte van Tiggelen (eds.). For better or for worse? Heidelberg–New York–Dodrecht–London, 2012 ● Soňa Štrbáňová
67 Sybille Gerstengarbe. Paula Hertwig – Genetikerin im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2012 ● Michal V. Šimůnek

KRONIKA
69 Jubileum Emila Zimmlera ● Michaela Havelková – Jan Janko
70 Hřebeny hor rozděleni i spojeni ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
72 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2013 (XLVI)

Obálka ročníku XLVI / 2013

Obálka: Sté výročí Bohrova modelu atomu vodíku

Ročník XLVI – 2013, č. 4

ČLÁNKY
217 Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000 ● Marek Otisk
238 Plinius Nového světa: Francisco Hernández a první moderní vědecká expedice ● Jana Černá
255 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 2. část ● Zdeněk Koleška

RECENZE
271 Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. R. Slabotínský, P. Stöhrová (eds.). Brno, 2013 ● Jiří Jindra
274 Anne C. Nagel. Hitlers Bildungsreformer. Frankfurt am Main, 2012 ● Helen Roche, Michal V. Šimůnek

KRONIKA
276 Chemie všude kolem nás. Nová stálá expozice v Národním technickém muzeu, červen 2013, Praha ● Jiří Jindra
277 Otto Wichterle v archivních dokumentech, říjen 2013, Praha ● Tomáš Pavlíček
278 Česko-norský seminář k dějinám vědy, listopad 2013, Praha ● Helena Durnová
279 Jubileum Emila Zimmlera, listopad 2013, Praha ● Michaela Havelková, Jan Janko

281 Recenzní řízení v roce 2013

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 3

ČLÁNKY
139 Templát – imunologický pojem ve službách genetiky. O imunologických teoriích první poloviny 20. století a jejich vlivu na terminologii molekulární genetiky ● Jana Hájková
151 K původu Josefa Steplinga ● Josef Smolka
164 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 1. část ● Zdeněk Koleška

SDĚLENÍ
181 Raketle, regytle, či rachejtle? Rakety v českých zemích v době předbělohorské ● Michal Plavec

RECENZE
190 Claudia Stein. Negotiating the French pox in the early modern Germany. Ashgate, 2009 ● Bohdana Divišová
194 Laura J. McGough: Gender, sexuality, and syphilis in early modern Venice. Basingstoke – New York, 2011 ● Bohdana Divišová
199 Zbyněk Roček: Kronika zoologického poznávání. Praha, 2013 ● Jan Janko

KRONIKA
200 XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
202 34. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
203 Konference EAHMH, Lisabon 2013 ● Karel Černý
205 Mezinárodní konference Perception of Sciences in Central and Eastern Europe in the Period 1850–1920 ● Martina Bečvářová
209 Seminář Po stopách zdraví člověka a zvířat III ● Jiří Jindra – Hana Mášová

ZPRÁVY
211 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 2

ČLÁNKY
75 Domnělý objev chemického prvku dvi-manganu v Československu . Jiří Jindra
84 Tadeáš Hájek a Philipp Melanchthon . Josef Smolka
94 Problematika syfilis očima lékaře Christophora Guarinoniho (1534–1604) . Bohdana Divišová
113 Léčivé přípravky podle profesora Löwa . Pavel Drábek

RECENZE
118 Ivo Proks: Celok je jednoduchší ako jeho časti. Bratislava, 2012 . Jiří Jindra
121 Lawrence M. Principe: The Secrets of Alchemy. Chicago, 2013 . Vladimír Karpenko
125 Zdeněk Koleška: Retrospektivní institucionální přírodovědný slovník českých zemí, 659 s. . Jan Janko
127 Mitchell G. Ash and Jan Surman (eds): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012 . Antonín Kostlán

KRONIKA
130 CERN a okolí (věda – umění – recyklace), Praha, březen 2013 . Jiří Jindra
130 Konference o dějinách chemie, Heidelberg, březen 2013 . Jiří Jindra

ZPRÁVY
133 Zprávy z literatury
CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
135 Výsledek soutěže o Cenu Zdeňka Horského v roce 2012
135 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2013

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2013
3 Historická, filosofická a fyzikální reflexe Bohrova převratného kroku z roku 1913 . Filip Grygar

ČLÁNKY
27 Monstra a hranice organizace . Lucie Šarkadyová

SDĚLENÍ
38 Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání II. Svědectví nápisů psaných starořeckými dialekty . Alena Hadravová
44 Zapomenutý objev z počátků televize. Střípky ze života a díla Jana Szczepanika, zvaného polský Edison . Vít Šmerha

RECENZE
51 Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Ivana Lorencová (ed.). Praha, NTM, 2012 . Jiří Jindra
55 Evžen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal – zakladatel české experimentální fyziky. Praha, Academia, 2012. Jiří Jindra
59 Stekeler-Weithofer, Pirmin – Kaden, Heiner – Psarros, Nikolaos (eds.): An den Grenzen der Wissenschaft. Stuttgart – Leipzig, 2011. . Jan Janko

KRONIKA
65 Vytěsněná elita . Jiří Jindra
66 53. seminář z dějin hutní výroby . Jiří Jindra
66 Rostlinná cytologie – současné poznatky i malý pohled do minulosti . Jaromír Kutík
68 Výstava Tycho Brahe . Jiří Jindra

ZPRÁVY
69 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2012 (XLV)

Obálka ročníku XLV / 2012

Obálka: Sté výročí Wegenerovy teorie kontinentálního driftu

Ročník XLV – 2012, č. 4

ČLÁNKY
213 Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu. II. část . Michal Šimůnek
251 Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří nechtěli z morálních důvodů sestrojit jaderné zbraně pro nacistické Německo . Filip Grygar

SDĚLENÍ
271 Ještě nevíme, proč kvetou… Vzpomínka na mezinárodní symposium 1964 . Jan Krekule

RECENZE
275 Johannes Kepler: Dioptrika. Olomouc, 2011 . Josef Smolka
278 Sabine Anagnostou, Florike Egmont, Christoph Friedrich (eds.): A passion for plants: materia medica and botany in scientific networks from the 16th to 18th centuries. Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2011 . Pavel Drábek

KRONIKA
281 Galerie zakladatelů a osobností Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR . Jiří Jindra
282 Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství v Brně 11.–12. 9. 2012 . Hana Mášová

ZPRÁVY
285 Zprávy z literatury
Recenzní řízení v roce 2012

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 3

ČLÁNKY
141 German-speaking migration of mathematicians to and from Czechoslovakia, caused by National Socialism in Germany . ReinhaRd Siegmund-Schultze
167 Československá věda a výzkum a centrální model plánování v letech 1946–1960 . Doubravka Olšáková
182 Dobyvatelé ultrafialového světa . Pavel Pecháček

RECENZE
193 Ivo Cerman: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici. Praha, 2011 . Jan Janko
195 Claus Priesner: Geschichte der Alchemie. München, 2011 . Vladimír Karpenko
198 Apotheker Kalender 2012. Calendar for Pharmacists. Stuttgart, Deutscher Apotheker Verlag, 2012 . Pavel Drábek
199 Irene R. Lauterbach: Friedrich Witte (1829–1893). Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2011 . Pavel Drábek

KRONIKA
200 10. mezinárodní symposium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny . Jiří Jindra
203 33. mezinárodní konference Historie matematiky . Martina Bečvářová

ZPRÁVY
205 Zprávy z literatury
CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
208 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012
208 Statut Ceny Zdeňka Horského

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 2

ČLÁNKY
61 Byl Bruno upálen kvůli svým kosmologickým představám? . Daniel Špelda
88 I. ideologická konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně a její místo v dějinách československé jazykovědy v 50. letech 20. století . Vít Boček
105 Vladimír Bárta a jeho podíl na formování československého elektrotechnického průmyslu . Eva Mušková

SDĚLENÍ
124 Ignác von Born a Royal Society . Mikuláš Teich

KRONIKA
129 Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. léta 20. století) . Ivana Lorencová
131 Významné výročí moskevského ústavu pro dějiny věd a techniky . Soňa Štrbáňová
134 Neobyčejná žena . Jiří Jindra

ZPRÁVY
136 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2012
3 Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera . Aleš Špičák

ČLÁNKY
7 Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu. (I. část) . Michal V. Šimůnek
30 Vladimír J. A. Novák (1919–1997) a dějiny jedné koncepce (II. část) . Petr Hampl

RECENZE
46 Alchymie a Rudolf II. Ivo Purš a Vladimír Karpenko (eds.). Praha 2011 . Mikuláš Teich
48 Ivan Kupčík: Alte Landkarten. Stuttgart 2011 . Eva Semotanová
51 Karel Wágner: Poltergeist existuje! Praha 2011 . Vladimír Karpenko

KRONIKA
53 32. mezinárodní konference Historie matematiky . Martina Bečvářová
55 X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách . Martina Bečvářová
57 Konferencia Archeologie & Antropologie, Praha 16. listopad 2011 . Lucia Hlavenková

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2011 (XLIV)

Obálka ročníku XLIV / 2011

Obálka: 250 let důkazu iracionality čísla π (Lambert)

Ročník XLIV – 2011, č. 4

ČLÁNKY
219 Evoluce ve vlhku zrozená: Analogie a paralely Anaximandrovy pra-evoluce a darwinovské evoluce ● Radim Kočandrle — Karel Kleisner
237 Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách ● Zuzana Pešková

SDĚLENÍ
261 Helpianska valcha — technická kultúrna památka na pozadí valchárstva jako tradičného remesla na Slovensku ● Pavol Sakáč

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 3

ČLÁNKY
147 Vladimír J. A. Novák (1919–1997) a dějiny jedné koncepce ● Petr Hampl
165 Lesní řemesla a vývoj technologie chemického zpracování dřeva v raném novověku ● Jiří Woitsch

SDĚLENÍ
182 Sbírka školních přednášek a skript v Archivu Národního technického muzea ● Zdeněk Vácha

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 2

ČLÁNKY
75 Projekty Franze Gustava Wolffa z Lokte o náhradě parního pohonu vozidel mechanickými systémy v létech 1846–1865 ● Ladislav Mergl
98 Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových / evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií ● Jiří Janáč

DOKUMENTY
117 Vědec a přítel Zdeněk Horský ● Jaroslav Kolár

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 1

ČLÁNKY
3 Proměny koncentrické metafory obrazu světa. Kykladské symboly, Achilleův štít a Anaximandrova mapa světa ● Zdeněk Kratochvíl

SDĚLENÍ
26 Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání ● Alena Hadravová

INTERVIEW
33 „Je jen jedna věda...“ Břetislav Friedrich. II. část ● Rozhovor vedla Milena Josefovičová

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2010 (XLIII)

Obálka ročníku XLIII / 2010

Ročník XLIII – 2010, Obsah ročníku

Obálka: 600 let pražského orloje

Ročník XLIII – 2010, č. 4

ČLÁNKY
225 Andrias scheuchzeri a Andrias bohemicus (nejen) v české vědě a kultuře • Marco Stella – Iva Lelková

SDĚLENÍ
249 Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922–2010) • Tomáš Hermann – Uwe Hoßfeld – Michal Šimůnek
255 Philipp Weselsky – profesor chemie vídeňské techniky z Českomoravské vysočiny • Jiří Jindra

INTERVIEW
263 Z Československé akademie věd do exilu. Břetislav Friedrich • Rozhovor vedla Milena Josefovičová

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 3

ČLÁNKY
153 Vědecký exil v období komunistického režimu (emigrace z Československé akademie věd) • ANTONÍN KOSTLÁN
182 Mendelovská notace a pojetí faktoru. O provázanosti interpretace zápisu křížení s chápáním faktoru v rané genetice • JANA HÁJKOVÁ

DISKUSE
198 Co vlastně dovedeme vyprávět o vědě? Několik úvah nad knihou Jana Horského [Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním] • JAN JANKO

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 2

ČLÁNKY
77 Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění ● MAREK OTISK
102 Hájkova verze Mattioliho herbáře ● PAVEL DRÁBEK
103 Lothar Gottlieb Tirala: Závratná kariéra brněnského gynekologa ve „třetí říši“ ● PETR SVOBODNÝ

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 1

ČLÁNKY
1 Renesanční lékař Georg Handsch (1529–1578) • JOSEF SMOLKA – MARTA VACULÍNOVÁ
27 Otakar Šulc – první český fyzikální chemik • JIŘÍ JINDRA

SDĚLENÍ
38 Ke scientometrickému hodnocení ve vědě • PETR HADRAVA
45 Z historie dědičnosti před Mendelovým příchodem do Brna • VÍTĚZSLAV OREL

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2009 (XLII)

Obálka ročníku XLII / 2009

Ročník XLIII – 2009, Obsah ročníku

Obálka: Dobromyslná karikatura Charlese Darwina ze 70. let 19. století

Ročník XLII – 2009, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
209 Jaroslav Heyrovský a Nobelova cena za chemii: šťastný konec • JIŘÍ JINDRA
225 Katedra železohutníctva na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici a zásluhy jej profesora V. Barlaia na založení železohutníckeho experimentálneho laboratória • IVAN HERČKO – ESTERA HRONČEKOVÁ
241 Počátky emigrace pracovníků ČSAV v letech 1953–1966 (materiálová studie) • JAN HÁLEK – VÁCLAV HANKOVEC

Podrobný obsah čísla 4 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 3 – Obsah

ČLÁNKY
137 Pokusy o reformu technických vysokých škol v Československu v 1. polovině 20. století • MILENA JOSEFOVIČOVÁ
153 Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a farmaceutický priemysel ČSR • RICHARD R. SENČEK
173 Emanuel Purkyně – první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu • FRANTIŠEK KOŽÍŠEK

Podrobný obsah čísla 3 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
73 Antibiotiká v ČSR 1955–1957. Efektivita výroby a ich porovnanie zo svetom • RICHARD R. SENČEK
87 Příspěvek k začátkům studia environmentálních služeb lesního hospodářství. Kapitola z historie našeho lesnictví • VLADIMÍR KREČMER

SDĚLENÍ
103 Charles Darwin, Imperium Britannicum a Evropa: K Darwinovu dvojitému výročí • MARCO STELLA – TOMÁŠ HERMANN

DISKUSE
112 Diskutabilní hodnocení kvality časopisů v oboru dějin vědy a techniky

Podrobný obsah čísla 2 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 1 – Obsah

ČLÁNKY
1 Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za chemii do roku 1956 • JIŘÍ JINDRA
17 „Nechutná“ léčiva v českých středověkých rukopisech • ALENA M. ČERNÁ
29 K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část II. Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, Část II. Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela) • EMILIE TĚŠÍNSKÁ

Podrobný obsah čísla 1 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2008 (XLI)

Obálka ročníku XLI / 2008

Obálka: Podobizna na obálce připomíná letošní stoleté výročí úmrtí Josefa Hlávky, architekta, stavitele a mecenáše vědy.

Ročník XLI – 2008, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
233 Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku do roku 1956 • JIŘÍ JINDRA
255 Nové pohledy na mechanismus z Antikythéry • ALENA HADRAVOVÁ – PETR HADRAVA
267 Historický přehled české účasti na mezinárodních entomologických kongresech ve 20. století • ZDENĚK KOLEŠKA

Podrobný obsah čísla 4 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 3 – Obsah

ČLÁNKY
145 Problém retrospektivní diagnostiky v dějinách lékařství • KAREL ČERNÝ
155 K diagnostice v česky psaných lékařských sbornících 15. a 16. století • DAVID TOMÍČEK
173 Popis pitvy a balzamace Melchiora z Redernu v Havlíčkově Brodě 20. září 1600 podle pohřebního kázání • MILAN SVOBODA
185 Úroveň diagnostiky v 17. až 19. století na základě protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných bratří a alžbětinek • IVANA EBELOVÁ
199 Diagnózy v lékařském deníku ronovského lékaře Josefa Hruše z roku 1840 • LUDMILA HLAVÁČKOVÁ
205 K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část I. Organizace prvých radonových lázní (impulsy a vazby) • EMILIE TĚŠÍNSKÁ

Podrobný obsah čísla 3 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
65 Tabulka ekvací Měsíce z encyklopedie Pavla Žídka a její srovnání s Almagestem, Toledskými a Alfonsinskými tabulkami • ALENA HADRAVOVÁ – PETR HADRAVA
85 Metoposkopické aforismy Tadeáše Hájka • JOSEF SMOLKA – MARTIN ŠOLC
103 „Des deifels goltmacher haben kein golt im Peitl“. Die Geschichte des kaiserlichen Hof-Chymicus Wenzel Seiler im Lichte von Dokumenten des Mährischen Archivs Brünn • RUDOLF SOUKUP – JAROMÍR HLADÍK

SDĚLENÍ
130 Pozapomenutý lékař Josef Čejka • JOSEF ŽÁN

Podrobný obsah čísla 2 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 1 – Obsah

ČLÁNKY
1 Skupina zdravotnictví Úřadu říšského protektora 1939–1942. II. část (Obsazení a působnost) • MICHAL ŠIMŮNEK
27 Elektrochemické zdroje proudu v Československu do roku 1989. Kapitola z dějin české elektrochemie). Část II: Sekundární články (akumulátory) • JIŘÍ JINDRA

Podrobný obsah čísla 1 ’08 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2007 (XXXX)

Cover of DVT 2007

Obálka: Linnaea borealis připomínající letošní 300. výročí narození Carla von Linné

Ročník XXXX – 2007, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
209 • Osudy zabaveného majetku Českého vysokého učení technického v letech 1939–1945 • MILENA JOSEFOVIČOVÁ
229 • (Polo)zapomenutý vynálezce Vladimír Svatý • VLASTIMIL HAVLÍK

SDĚLENÍ
239 • Nad čtyřiceti ročníky našeho časopisu • PAVEL DRÁBEK

BIBLIOGRAFIE
243 • Bibliografie příspěvků uveřejněných v časopise DVT v letech 1993–2007 • PAVEL DRÁBEK

Podrobný obsah čísla 4 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX – 2007, č. 3 – Obsah

ÚVAHA
137 • Dvacáté století a rozvoj techniky a vědy • JAROSLAV FOLTA

ČLÁNKY
151 • Intelektuálové zachránění Tureckem před nacismem a jejich souvislost s Československem • ARNOLD REISMAN
175 • Elektrochemické zdroje proudu v Československu do roku 1989. Kapitola z dějin české elektrochemie. Část I: Primární články, lithiové články, vodivé polymery a kompozitní elektrody • JIŘÍ JINDRA

Podrobný obsah čísla 3 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX – 2007, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
65 • Výzkum dědičnosti – na cestě za poznáním Mendelova objevu • VÍTĚZSLAV OREL
73 • Vznik národného podniku Biogena • RICHARD R. SENČEK
87 • Počátky české elektrochemie • JIŘÍ JINDRA
103 • Československý betatron • IGOR JANOVSKÝ

SDĚLENÍ
119 • Počátky éterové anestézie na Moravě v únoru 1847 • JAKUB VETEŠNÍK

Podrobný obsah čísla 2 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX — 2007, č. 1 — Obsah

ČLÁNKY
1 • K vědeckým zahraničním stykům Jiřího Buquoye (1781–1851) • LUBOŠ NOVÝ
13 • Historický vývoj prostředků a aplikačních mechanismů k ochraně rostlin v českých zemích • ZDENĚK KOLEŠKA

SDĚLENÍ
35 • Vladislav Přistoupil jako jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu • IVANA LORENCOVÁ

Podrobný obsah čísla 1 ’07 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2006 (XXXIX)

Cover of DVT 2006

Obálka: Lee de Forestova trioda z r. 1906. Snímek pochází z Bell Telephone Laboratories

Ročník XXXIX — 2006, č. 4 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • 217 • České země a Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za léta 1901–1955 • Jiří Jindra
 • 233 • Skupina zdravotnictví Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě 1939–1942. I. část – východiska, zřízení, členění • Michal Šimůnek
 • 263 • Historická správa Henrika Mayera o lekárskom využití minerálnych kúpeľov v Rudníku • Jana Balegová

Obsah čísla 4 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 3 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • 145 • Pozapomenutý profesor Německé vysoké školy technické v Praze Fritz Lehmann • MILENA JOSEFOVIČOVÁ
 • 163 • K možnostem identifikace středověkého vyměřování vesnic v českých zemích • JIŘÍ ŠKABRADA – ZUZANA PEŠKOVÁ
 • 179 • Obdobie po prvej reorganizácii štúdia na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici • IVAN HERČKO

DISKUSE

 • 195 • Malé zamyšlení nad Učenou společností ČR • JIŘÍ BERAN

Obsah čísla 3 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 2 — Obsah

Z obsahu:

ÚVAHA

 • 73 • V čem spočívá revolučnost vědecko-technického vývoje ve dvacátém století? • MIKULÁŠ TEICH

ČLÁNKY

 • 81 • Ještě k cenné úloze pražské Učené společnosti k r. 1834 • LUBOŠ NOVÝ
 • 99 • Voda ve staročeském lékařství a ve staročeském lexiku • ALENA M. ČERNÁ

SDĚLENÍ

 • 111 • Architekt tzv. darwinistické syntézy a nových dějin biologie – ornitolog, filosof a historik Ernst Mayr (1904–2005) • THOMAS JUNKER – UWE HOSSFELD – TOMÁŠ HERMANN
 • 117 • Elektroluminiscenční diody v čs. elektronickém průmyslu • JIŘÍ CETKOVSKÝ
 • 121 • Edice „Dějiny matematiky“ • EDUARD FUCHS – EMILIE TĚŠÍNSKÁ

Obsah čísla 2 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 1 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • 1 • České země a Nobelovy ceny za fyziku a chemii 1901–1954 • JIŘÍ JINDRA

SDĚLENÍ

 • 25 • Restaurovaná válcová třecí elektrika ve Strahovském klášteře • LADISLAV MERGL
 • 30 • Termoelektrické jevy v polovodičích. Posltova laboratoř ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky • JIŘÍ CETKOVSKÝ
 • 33 • První elektronické kalkulačky v Československu • JIŘÍ CETKOVSKÝ

Obsah čísla 1 ’06 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2005 (XXXVIII)

Cover of DVT 2005

Na titulní straně obálky Logo světového roku fyziky
Logo of the World's Year of Physics on the cover

Obsah čísla 4 ’05

 • Gnozeologie ve vývoji genetiky a globální problémy v působnosti I. T. Frolova (1929–1999) – Vítězslav Orel
 • Medicína a svobodná umění ve středověku – David Tomíček
 • K některým údajům o alchymických mincích a medailích – Vladimír Karpenko

Podrobný obsah čísla 4 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 3 ’05

 • Změny délkových měr v českém hornictví a jejich příčiny – Ladislav Jangl
 • První patenty magneticky levitovaných vlaků – Martin Jedlička
 • Zastoupení vědních oborů zoologie a entomologie na sjezdech českých přírodovědců a lékařů v Praze – Zdeněk Koleška
 • Curriculum vitae PhDr. Josefa Podpěry, profesora II. státní reálky v Brně – Ed. V. Vacek
 • Evropská společnost pro dějiny vědy - European Society for History of Science (ESHS) – Soňa Štrbáňová

Podrobný obsah čísla 3 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 2 ’05

 • Šternberkovo muzeum a Purkyňova akademie – Jan Janko
 • K ohlasu Bolzanových matematických prací – Luboš Nový
 • Redoxní vylučování kovů z roztoku jako domnělá transmutace – Vladimír Karpenko

Podrobný obsah čísla 2 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 1 ’05

 • Ke čtyřiceti letům Společnosti pro dějiny věd a techniky – Pavel Drábek – Jaroslav Folta
  (To Forty Years of the Society for the History of Sciences and Technology)
 • Dějiny vědy a techniky mezi vědou a popularizací – Luboš Nový
  (History of Science and Technology Between Sciences and Popularisation)
 • Historický výzkum při obnovování genetiky v Brně po roce 1948 – Vítězslav Orel
  (Historical Research at the Restoration of Genetics in Brno after 1948)
 • Ke vzniku Československé společnosti pro dějiny věd a techniky (z referátu na ustavujícím valném shromáždění 9. dubna 1965) – Jan Kořan
  (To the Czechoslovak Society for the History of Sciences and Technology Origin (from the Report at the Establishing General Assembly on April 9, 1965))
 • Ustavení Československé společnosti pro dějiny věd a techniky – Josef Smolka
  (Establishment of the Czechoslovak Society for the History of Sciences and Technology)
 • Zakladajúce valné zhromaždenie Slovenského výboru Čs. spoločnosti pre dejiny vied a techniky – Mária Bokesová-Uherová
  (Establishing General Assembly of the Slovak Committee of the Czechoslovak Society for the History of Sciences and Technology)
 • Jan Kořan, významný badatel a organizátor dějin věd a techniky – Miloš Hořejš
  (Jan Kořan, Significant Researcher and Organizer of the History of Sciences and Technology)
 • Význačné momenty práce plzeňské pobočky Společnosti v uplynulých 40 letech + Portrét Vladimíra Bárty – Daniel Mayer
  (Important Moments in the Work of the Plzeň Branch of the Society in the Past 40 Years + Portrait of Vladimír Bárta)
 • Zakladatelé olomoucké a brněnské pobočky Společnosti – Jiřina Kalendovská
  (Founders of the Olomouc and Brno Branch of the Society)

Podrobný obsah čísla 1 ’05 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2004 (XXXVII)

Obálka ročníku 2004

Na titulní straně zobrazena Flemingova dioda jako detektor modulovaných kmitů, zkonstruovaná v roce 1904
On the cover J. A. Fleming’s diode (oscillation valve) from 1904


Obsah čísla 4 ’04

 • Vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí. Příspěvek k dějinám znárodňování ve zdravotnictví – Drahomír Suchánek
  (Die Enteignung des Prager Sanatoriums in Podolí)
 • Komise pro zřízení Československé akademie věd utvořená při ÚV KSČ roku 1951 – Jiří Beran
  (Committee for the Establishing of the Czechoslovak Academy of Sciences constituted at the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia in 1951)
 • Český uran a jaderná energetika – Arnošt Komárek
  (Czech Uranium and the Nuclear Energetics)

   Abstrakta článků

Obsah čísla 3 ’04

 • Pražské sanatorium v Podolí – uskutečněný sen profesora R. Jedličky – Ludmila Hlaváčková
  (Prague Sanatorium in Podolí – Realized Dream of Professor R. Jedlička)
 • Od mezinárodní hygienické výstavy k říšskému městu zdraví: Drážďanské příspěvky k vývoji eugeniky v první polovině 20. století – Michal Šimůnek
  (From the International Hygiene Exhibition to the Reich’s City of Health: Dresden’s Contributions to the Development in Eugenics in the First Half of the 20th Century)

Podrobný obsah čísla 3 ’04 (pdf)    Abstrakta článků

Obsah čísla 2 ’04

 • Význam přírodních věd pro estetické vnímání přírody — Karel Stibral – Stanislav Komárek — 65
 • Československý antropolog a pediatr J. A. Valšík —  Eugen Strouhal — 77
 • Palivové galvanické články v Československu. Kapitola z dějin české elektrochemie 20. století —  Jiří Jindra — 93

Podrobný obsah čísla 2 ’04 (pdf)    Abstrakta článků

Obsah čísla 1 ’04

 • Historie solitonových vln a jejich využití v optické komunikační technice — Tomáš Martan — 1
 • Stalin a lysenkismus. Z výpovědi odtajněných archivů —  Vítězslav Orel — 23

Podrobný obsah čísla 1 ’04 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2003 (XXXVI)

Obálka ročníku 2003

Na titulní straně připomínáme první úspěšný let s letadlem těžším než vzduch, který uskutečnili v Severní Karolíně v roce 1903 bratři Wrightové
The Wright brothers made the first successful flight in a powered heavier than-air machine in North Carolina in 1903— on the cover


Obsah čísla 4 ’03

Číslo 4, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Luboš NOVÝ:
  Mezinárodní matematické kongresy do konce 30. let
  (LES CONGRES INTERNATIONAUX DES MATHEMATICIENS JUSQU’A LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE)
  193
 • Pavel ŠIŠMA:
  Počátky technického školství v Brně
  (The Origins of Technical Type Schools in Brno)
  219
 • Ladislav JANGL:
  Význam a vývoj etalonů vídeňského sáhu. Zjišťování metrické hodnoty vídeňského sáhu
  (Die Bedeutung und die entwicklung der etalone der Wiener Klafter. Ermittelung des metrischen Wertes der Wiener Klafter)
  239

Obsah čísla 3 ’03

Číslo 3, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    go Abstrakta článků
 • Ladislav JANGL:
  Význam a vývoj etalonů a přepočtů vídeňského sáhu. Vývoj etalonů vídeňského sáhu
  (DIE BEDEUTUNG UND DIE ENTWICKLUNG DER ETALONE UND DER UMRECHNUNGEN DER WIENER KLAFTER. DIE ENTWICKLUNG DER ETALONE DER WIENER KLAFTER)
  129
 • Milan NESMĚRÁK:
  Zobrazení staveb typu tholos z období antiky jako podklad pro úvahy o jejich původní architektonické formě
  (DARSTELLUNGEN DER BAUWERKE DES TYPS THOLOS AUS DER ZEIT DER ANTIKE ALS UNTERLAGE FÜR DIE REKONSTRUKTION IHRER URSPRÜNGLICHEN FORM)
  147
 • Jiří MAJER:
  K počátkům hornického školství v Evropě v 18. a 19. století
  (DIE ANFÄNGE DES MONTANISTISCHEN SCHULWESENS IN EUROPA WÄHREND DES 18. UND 19. JAHRHUNDERTS)
  151

Obsah čísla 2 ’03

Číslo 2, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Lenka LOMTATIDZE:
  René Descartes a pojem křivka z pohledu 21. století
  (RENÉ DESCARTES AND NOTION OF CURVE VIEWED FROM 21ST CENTURY)
  65
 • Benjamin PAGE:
  Imprese: Rockefellerova nadace a rané Československo. Práce... a kritika
  (IMPRESSIONS: THE ROCKEFELLER FOUNDATION AND EARLY CZECHOSLOVAKIA. WORK... AND CRITICS)
  89

Obsah čísla 1 ’03

Číslo 1, ročník XXXVI (2003)   

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Luboš NOVÝ:
  Česká vědecká obec v první polovině 19. století
  (COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE TCHEQUE DANS LA PREMIERE MOITIÉ DU XIXe SIECLE)
  1
 • Alexandr DRBAL—Václav NEJEDLÝ
  Historický přehled vývoje zeměměřictví a katastru na Zakarpatsku v období Rakouska-Uherska a Československa
  (A BRIEF HISTORICAL SURVEY OF THE DEVELOPMENT OF SURVEYING AND CADASTRE IN TRANSCARPATHIA DURING THE TIME OF
  AUSTRIA-HUNGARY AND CZECHOSLOVAKIA)
  19
  Doplněk k článku: Prameny a literatura (pdf)
 • Vítězslav OREL—Mirko TREU
  Problémové otázky před stanovením „empirických genetických zákonů“ v Brně v roce 1819
  (PROBLEM´S QUESTIONS BEFORE THE FORMULATION OF EMPIRICAL GENETIC LAWS IN BRNO IN 1819)
  45

nahoru ↑ 

Ročník 2002 (XXXV)

Obálka ročníku 2002

V roce 2002 uplyne 550 let od narození Leonarda da Vinci. Na titulní straně uvádíme jeho skicu jízdního kola z roku 1501 srovnanou s modelem z r. 1896, kdy se řetězový převod na zadní kolo začal užívat
A draft of bicycle drawn by Leonardo da Vinci in 1501 is compared with another draft from 1896 on the cover and reminds 550th anniversary of his birth


Obsah čísla 3–4 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Eugen STROUHAL: Nemoci a jejich léčení ve starém Egyptě /129/
 • Benjamin PAGE: Imprese: Rockefellerova nadace a rané Československo. Počátky /151/
 • Hana MÁŠOVÁ: Prostějov a Zlín – dvě moravské nemocnice v první ČSR /177/
 • Rudolf BÖHM – Jiří Šindelář: Obnova genetiky ve veterinární medicíně v Brně /211/
 • Milan NESMĚRÁK: Stavby typu monopteros v české architektuře 18. a 19. století a jejich typologické a konstrukční vzory /219/
SDĚLENÍ
 • Jiří CETKOVSKÝ: Poznámky k vývoji číslicových integrovaných obvodů /229/

Obsah čísla 2 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Michael HEYROVSKÝ:Vznik polarografie. K 80. výročí /65/
 • Tomáš HERMANN: Bibliografie prací Emanuela Rádla do roku 1918 /77/
SDĚLENÍ
 • Jiří HOFMAN: Rozvoj oboru radiotechnických pátračů v Československu /99/

Obsah čísla 1 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Luboš NOVÝ: Jan Tesánek a Newtonova Principia Mathematica Philosophiae Naturalis /1/
 • Milan NESMĚRÁK: Stavby typu tholos (peripteros kruhového půdorysu) v české architektuře18. a 19. století a jejich typologické a konstrukční vzory /25/
SDĚLENÍ
 • Jindřich SCHWIPPEL: Dokumenty doby – zánik hrobu F. A. Petřiny. Ke zpřístupňování a využívání pozůstalostí techniků /33/
DISKUSE
 • Ladislav JANGL: K otázce výuky dějin věd a techniky /37/
OBSAH
 • Obsah ročníku XXXIV (2001) /63/

nahoru ↑ 

Ročník 2001 (XXXIV)

Obálka ročníku 2001

Kresba kopytníku evropského — Asarum europaeum — z herbáře P. A. Mattioliho na obálce připomíná 500. výročí jeho narození
Drawing of Asarum europaeum from P. A. Mattioli’s herbarium on the cover reminds the 500th anniversary of his birth


Obsah čísla 4 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jiří MAJER: Uran v českých dějinách /233/
 • Karel BERKA: Josef Sedláček – opomenutý znalec Bolzanovy logiky /261/
 • Josef SMOLKA: K datu narození Tadeáše Hájka /271/
RECENZE
 • Zdeněk Kárník: České země v éře první republiky. I. (Ivan JAKUBEC) /279/
 • Jaroslav Folta (ed.): Beginnings of electricity research (Rudolf KOLOMÝ) /281/
 • Otto Hwaletz: Die österreichische Montanindustrie im 19. und 20. Jahrhundert (Jiří MAJER) /284/
KRONIKA
 • 5. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny v Hradci Králové, 2001 (Ludmila CUŘÍNOVÁ) /287/
 • Occupational Health and Public Health. Norrköping 2001 (Hana MÁŠOVÁ) /288/
 • Stříbrná Jihlava. Seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, 2001 (Josef HAUBELT) /290/
 • Mezinárodní sympozium historiků vědy v Praze (Alena a Petr HADRAVOVI) /291/
 • Seminář z dějin hutnictví v roce 2001 (Zdeněk RASL) /295/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /260, 295/

Obsah čísla 3 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jan HORSKÝ: Moderní věda, rosenkruciánské myšlení a čeští evangelíci. Několik poznámek k českému vydání knihy Frances A. Yatesové /169/
 • Zdeněk KOLEŠKA: Jan Roubal, významná osobnost v historii česko­slovenské entomologické vědy /185/
 • Gustav NOVOTNÝ: Dějiny našich lesů - přínos Josefa Nožičky /205/
KRONIKA
 • Symposium k 450. výročí narození M. Maestlina Symposium to the 450th Anniversary of M. Maestlin Birth (Josef SMOLKA) /203/
 • Světová putování a česká knižní kultura World Pilgrimage and the Czech Culture of Books (Jiří PROCHÁZKA) /226/
 • Seminář z dějin hutnictví v roce 2000 Seminary from the History of Metallurgy in 2000 (Zdeněk RASL) /227/
 • Seminář k dějinám technického vzdělání v Evropě (u příležitosti 50. výročí založení samostatné Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze)Seminary on the Development of the Technical Education in Europe (to the 50th Anniversary of the Electrotechnical Faculty of the Prague Technical University) (Jana NEKVASILOVÁ) /228/
 • Sienské sympozium k pětistému výročí narození Pietra Andrei Mattioliho Siena Symposium to the 500th Anniversary of P. A. Mattioli Birth (Miloš ROTTER) /229/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /232/

Obsah čísla 2 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Pavel ŠIŠMA: Matematici na německé technice v Brně /105/
 • Alfred HYNA: Vznik a počáteční kroky vysokého školství technického v Plzni /129/
RECENZE
 • Rienitz Joachim: Historisch-physikalische Entwicklungslinien optischer Instrumente (Von der Magie zur partiellen Kohaerenz) (Josef SMOLKA) /143/
 • Historické matematické texty na Internetu (Pavel ŠIŠMA) /145/
 • Oskar Kolberg 1814–1890, Stanisław Kutrzeba 1876–1946, Stanisław Tarnowski 1837–1917, Tadeusz Kowalski 1889–1948 (Marek ĎURČANSKÝ) /146/
 • Ferri, Sara (ed.): Pietro Andrea Mattioli. Siena 1501–Trento 1578: La vita, le opere con l´identificazione delle piante (Jan JANKO) /150/
KRONIKA
 • Konference „Between Physics and Biology: Chemical Sciences in the Twentieth Century“ (Soňa ŠTRBÁŇOVÁ) /151, .../
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /128, 142, 167/
SPOLEČNOST
 • Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky za léta 1998–2000 /165/

Obsah čísla 1 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jakub LIKOVSKÝ: Zobrazení nemocí a zranění v české malbě pozdní gotiky a renesance /1/
 • Milada ŘÍHOVÁ: Tři neznámá regimina sanitatis pro panovníky z rodu Lucemburků /9/
 • Bohdana BURŠÍKOVÁ: Sbírka konsilií císařského lékaře Christophora Guarinoniho /23/
 • Jana SMÍŠKOVÁ: Zakládací instrukce a řády vrchnostenských špitálů v 18. století v Čechách /39/
 • Ludmila HLAVÁČKOVÁ: Alois Kraus a počátky dermatovenerologie na pražské lékařské fakultě /53/
 • Hana MÁŠOVÁ: Nemocnice v průmyslových centrech Československé republiky /63/
RECENZE
 • Dějiny medicíny v Česku let 1993–2000 (Petr SVOBODNÝ) /91/
KRONIKA
 • Století lékařek (Petr SVOBODNÝ) /101/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /8, 38, 52, 62/
SPOLEČNOST
 • Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky za rok 1999 /57/
OBSAH
 • Obsah ročníku XXXIII (2000) /103/
OZNÁMENÍ
 • Oznámení o akcích, nabídka publikací /90/

nahoru ↑ 

Ročník 2000 (XXXIII)

Obálka ročníku 2000

Na obálce: 400 let od úmrtí českého polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku
The 500th anniversary of death of Czech polyhistor Tadeáš Hájek z Hájku (Thaddeus Hagecius)—on the cover


Obsah zvláštního čísla 5 ’00

   Abstrakta článků
 • Zvláštní číslo, věnované vývoji přírodních věd a techniky ve 20. století v datech.

Obsah čísla 4 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jan JANKO: Společnost, život a zdraví. K biologií ovlivňovanému sociálnímu inženýrství v 1. polovině 20. století /177/
 • Eva PROCHÁZKOVÁ: Zkoumání elektrické vodivosti kovů v polovině 19. století /193/
RECENZE
 • Karl Stocker – Otto Hwaletz – Stella Rollig: Verkehr. Steirische Landesausstellung 1999. Knittelfeld 1. Mai bis 31. Oktober. Leoben, Obersteirische Druck– und Verlags GmbH 1999, 356 s. (Ivan JAKUBEC) /211/
 • Jiří Grygar: Čtyřicet let rozvoje astronomie (1959–1999). Úpice 1999, 45 s. (Josef SMOLKA) /212/
 • Daniel Mayer: Pohledy do minulosti elektrotechniky. České Budějovice, nakl. Kopp 1999, 382 s. (Ladislav MERGL) /213/
 • Geschichte der Biologie – Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. Herausgegeben von Ilse Jahn unter Mitwirkung von Erika Krauße, Rolf Löther, Hans Querner, Isolde Schmidt und Konrad Senglaub. 3. vyd., G. Fischer Jena – Stuttgart – Lübeck – Ulm 1998, 1088 s. (Jan JANKO) /215/
 • Rainer Gebhardt (ed.): Rechenbücher und mathematische Texte der frühen Neuzeit. Annaberg-Bucholz, Adam-Ries-Bund, 361 s. (Luboš NOVÝ) /217/
 • Ján Tibenský – Ondrej Pöss (eds.): Priekopníci vedy a techniky na Slovensku. Sv. 3. Bratislava, AEP 1999, 417 s. (Luboš NOVÝ) /217/
KRONIKA
 • Konference z historie medicíny a zdravotnictví Health and rapid transformation (in historical perspective) ve Varšavě ve dnech 25.–26. 5. 2000 (Hana MÁŠOVÁ) /223/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /192, 220/

Obsah čísla 3 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jiří BERAN: Zdeněk Nejedlý v institucionálním vývoji české vědy v letech 1945–1952 /121/
 • Milič JIRÁČEK: 100 let výuky fotografie na českých vysokých školách /147/
 • Pavel SVITÁK: Ještě jednou Ludvík Očenášek /157/
RECENZE
 • Akademie der Wissenschaften. Entwicklung einer österreichischen Forschungsinstitution. Wien 1997 (Magdalena POKORNÁ) /169/
 • Jean Gayon, Darwin et l’apres-Darwin (Vítězslav OREL) /171/
KRONIKA
 • Seminář z historie vědy a techniky /173/
ZPRÁVY z literatury /145/ ČASOPISY
 • Časopisy z dějiny věd a techniky /175/
OZNÁMENÍ
 • Zvláštní číslo (č. 5) k miléniu /176/

Obsah čísla 2 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Jiří MAJER: Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786–1848) /65/
 • Eva PROCHÁZKOVÁ: Studium souvislostí mechanických vlastností kovů s jinými fyzikálními jevy v polovině 19. století /85/
 • Vladimír KARPENKO – Pavla WIDZOVÁ: Dva alchymistické návody z majetku Hynka z Poděbrad /99/
RECENZE
 • Ondřejovská hvězdárna 1898–1998. Astronomický ústav ČSAV 1998 (Josef SMOLKA) /116/
KRONIKA
 • Symposium Středověký učenec Křišťan z Pardubic (Josef SMOLKA) /97/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury /118/

Obsah čísla 1 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků
 • Pavel DRÁBEK – Jaroslav FOLTA: Současný stav a problémy dějin věd a techniky v ČR /1/
 • Ivan JAKUBEC: Symbióza dějin věd a techniky a hospodářských a sociálních dějin /13/
 • Pavel SVITÁK:O problematice historie našeho letectví /21/
 • Jana MANDLEROVÁ: Technokratické tendence v národohospodářském ústavu mezi dvěma světovými válkami /29/
SDĚLENÍ
 • Vladimír KARPENKO: Francie po třicetileté válce – návod, jak zbohatnout /41/
 • Jiří CETKOVSKÝ: Výzkum v čs. slaboproudém elektrotechnickém průmyslu v letech 1946–1989 /41/
RECENZE
 • Lara V. Marks, Metropolitan Maternity: Maternal and Infant Welfare Services in Early Twentieth Century London. Amsterdam – Atlanta, GA, Rodopi 1996, 344 s. (Hana MÁŠOVÁ) /60/
KRONIKA
 • K 500. výročí knihtisku (On the 500th Anniversary of Letterpress) (Jiří PROCHÁZKA) /46/
 • Seminář z dějin hutnictví v roce 1999 (Zdeněk RASL) /54/
 • Vědecké kolokvium Akademie věd města Berlína v rozděleném Německu 1945–1990 (Karel MÜLLER) /54/
 • Dvě výstavy Zdravotnického muzea (Ludmila CUŘÍNOVÁ) /56/
ZPRÁVY
 • Zprávy z literatury
SPOLEČNOST
 • Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky za rok 1999 /57/

Nahoru ↑ 

Přehled obsahů

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Obsahy ročníků 1993—1999 / Contents of volumes 1993—1999

Tématická bibliografie 1968—1992
Záznamy za léta 1968—1992 ve formě tématické bibliografie / Records for the years 1968—1992 in the form of thematic bibliography
Abstrakta článků Recenze, Kronika, Zprávy (na ISSUU) Recenze, Kronika, Zprávy (na Yumpu)Nahoru ↑