Contact us


Society for the History of Sciences and Technology

Address

Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560 / 5
11636 Praha 1
Czechia, EU

Location on the map...

[+420] 224491475, 224491468
milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Website

sdvt.cz alias dvt.hyperlink.cz

More...


Journal History of Sciences and Technology

Chief-in-Editor

Tomáš Hermann (Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i., Praha)

Executive Editor

Hana Barvíková (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i, Praha)
e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com

Address of Editor

Redakce časopisu Dějiny věd a techniky
Gabčíkova 2362/10 (c/o Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
182 00 Praha 8
Czechia, EU

e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com

Website

sdvt.cz alias dvt.hyperlink.cz

More...


Back to Top ↑