Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Publikace z dějin vědy a techniky — semináře, symposia, učebnice a knihy

Rozpravy NTM 157 — Dějiny vědy a techniky 5, Praha 1998, 98 str.
70 let organizování historiků vědy a techniky

Rozpravy NTM 166 — Dějiny vědy a techniky 7, Praha 2000, 69 str.
Historie výzkumu spalovacích motorů v letech 1945-1982

Rozpravy NTM 170 — Dějiny vědy a techniky 8, Praha 2001, 138 str.
17. a 18. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New Series, Vol. 3, Prague 1999, 351 pp.
1929 CALCULI 1999

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, New Series, Vol. 4, Prague 2000, 110 pp.
Beginnings of electricity research

Práce z dějin technika a přírodních věd 1, Praha 2000, 180 str.

Dějiny věd a techniky, roč. 33 (2000), č. 5 (zvláštní číslo k přelomu tisíciletí)
Přírodní vědy, technika a lékařství ve 20. století v datech

Svazky dodatků k učebnicím dějepisu pro odborné školy vycházející v nakl. Scientia

Dalších 8 svazků je v tisku

Gruber — Blahovec, Dějiny techniky - Melandria Slaný

Ivo Kraus, Dějiny evropských objevů a vynálezů, Academia Praha

Roy Poter, Největší dobrodiní lidstva (Dějiny medicíny), Prostor


© M. Barvík 2004