Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky

Semináře, určené pro vyučující dějinám věd a techniky na českých i slovenských vysokých a středních školách, se pořádají každoročně, kontakt: Jaroslav Folta, Společnost pro dějiny věd a techniky.

23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky 20. a 21. února 2006 v Národním technickém muzeu.

Pozvánka    Přihláška (pdf)

22. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na pondělí a úterý 14. a 15. února 2005 jsme pro Vás v Národním technickém muzeu připravili 22. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách.
Seminář je určen pedagogům, studentům a badatelům se zájmem o dějinytechniky a přírodních a exaktních věd. Příspěvky by se měly soustředit zejména na komparaci českého a světového vývoje vědy a techniky, především v období od průmyslové revoluce do současnosti. (Vlastní příspěvek není podmínkou účasti na semináři.)
Předpokládáme začátek v 9 hodin v pondělí a konec, podle počtu přednášek, nejpozději kolem 16 hodin v úterý. Přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu.
Přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok a těšíme se na Vaši účast
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
a Společnost pro dějiny věd a techniky
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel.: 220 399 216
e-mail: jaroslav.folta@ntm.cz
www.ntm.cz
Společnost pro dějiny věd a techniky SDVT

Pozvánka (pdf)    Přihláška (rtf)    Předběžný program (pdf, 110 kB)

21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Program semináře (pdf)

  (0402)

21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách. Seminář je určen pedagogům, studentům a badatelům se zájmem o dějiny techniky a přírodních a exaktních věd.
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Pondělí a úterý 16. a 17. února 2004

Podrobná informace (pdf)    Přihláška poštou (pdf )    Přihláška e-mailem (xls)

  (0401)

19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Program 19. semináře

Společnost pro dějiny věd a techniky + Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM, v Národním technickém muzeu v Praze, 18. a 19. února 2002.

(0202)

© M. Barvík 2004