Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky

Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky

Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní unii pro dějiny a filozofie vědy - Divizi pro dějiny vědy a techniky (International Union of History and Philosopy of Science, Division of History of Science and Technology IUHPS/DHST), která se skládá z národních komitétů. Odborná činnost Unie se uskutečňuje ve vědeckých komisích, v meziunijních komisích a v nezávislých vědeckých sekcích. Součástí Unie je dále autonomní Mezinárodní komitét pro dějiny techniky (International Committee for the History of Technology, ICOHTEC). Každé čtyři roky se konají kongresy DHST v různých částech světa.

V roce 1947 se IUHPS stala jako jedna z celkem 19 unií součástí Mezinárodní rady vědeckých unií (International Council of Scientific Unions, ICSU), která patří k největším organizacím sdružujících vědecké pracovníky na celém světě a podporujících vědecké kongresy, publikace a další aktivity spojené s mezinárodní vědeckou spoluprací. Dnes se IUHPS skládá z celkem dvou divizí – Divize pro dějiny vědy a techniky ( Division of History of Science and Technology ) a Divize logiky, metodologie a filozofi vědy ( Division of Logic, Metholodology, and Philosophy of Science ).


Složení

Předsedkyně: PhDr. Milada Sekyrková, CSc., UDAUK

Místopředseda: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., USD AV ČR

Vědecká tajemnice: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., Pedagogická fakulta MU

Členky a členové:

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR

prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., FD ČVUT

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., FEL ČVUT

doc. RNDR. Petr Hadrava, DrSc., MFF UK

PhDr. Alena Hadravová, CSc., USD AV ČR

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., FF UK

PhDr. Antonín Kostlán, CSc., USD AV ČR

Ing. Jan Mikeš, Ph.D., FEL ČVUT

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., Mendelianum

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D., UDAUK

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT

doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., USD AV ČR


Nahoru ↑ 

Adresa + mailový kontakt

Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560 / 5
11636 Praha 1
Česko, EU

komitet.dvt@gmail.com

Statut
Předchozí web komitétu

Mezinárodní akce

26th International Congress of History of Science and Technology

July 25–31, 2021, Prague

Website of Congress

LogoNahoru ↑