Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Časopis Dějiny věd a techniky

Informace o časopisu Dějiny věd a techniky

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968, navazující na ročenku Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky (1954–1967). Časopis je zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

Uveřejňuje nejnovější výsledky původního výzkumu v podobě článků, zařazuje i diskusní příspěvky z této tematiky a materiálová sdělení, doplňuje je o recenze vyšlých prací nebo jejich stručné anotace v rubrice Zprávy z literatury a v rubrice Kronika informuje o nedávných akcích z oboru, které se konaly v České republice nebo jichž se čeští historici zúčastnili.
Podrobné pokyny pro autory.

Časopis byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (schváleném Radou pro výzkum a vývoj 20. června 2008). Je také zařazen do evropské databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Evidenční číslo Dějiny věd a techniky v databázi Ministerstva kultury ČR je E 4961 (evidováno 1. 1. 1970).

ISSN 0300-4414

Etický kodex

Etická pravidla (pdf)

Redakční rada

DTP: Nakladatelství Pavel Mervart

Tisk: Powerprint, s. r. o., Praha


Nahoru ↑ 

Časopis DVT – obsahy, abstrakta

Plné znění vybraných rubrik od roku 2010 on-line

Obsah, Contents + plné znění vybraných rubrik: Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)

Sdělení redakce

Sdělení redakce autorům

Předkládání příspěvků. Publikace příspěvků. Jak citovat prameny a literaturu v poznámkách. Autorské honoráře.

Sdělení redakce abonentům

Předplatné časopisu. Distribuce. Potíže s doručováním časopisu?


Nahoru ↑