Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Časopis Dějiny věd a techniky

Informace o časopisu Dějiny věd a techniky

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968, navazující na ročenku Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky (1954–1967). Časopis je zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

Uveřejňuje nejnovější výsledky původního výzkumu v podobě článků, zařazuje i diskusní příspěvky z této tematiky a materiálová sdělení, doplňuje je o recenze vyšlých prací nebo jejich stručné anotace v rubrice Zprávy z literatury a v rubrice Kronika informuje o nedávných akcích z oboru, které se konaly v České republice nebo jichž se čeští historici zúčastnili.
Podrobné pokyny pro autory.

Časopis byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (schváleném Radou pro výzkum a vývoj 20. června 2008). Je také zařazen do evropské databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Evidenční číslo Dějiny věd a techniky v databázi Ministerstva kultury ČR je E 4961 (evidováno 1. 1. 1970).

ISSN 0300-4414

Etický kodex

Etická pravidla (pdf)

Redakční rada

Martin Dinges (Stuttgart, BRD), Helena Durnová (MU, Brno), Petr Hadrava (AV ČR, Praha), Ivan Jakubec (UK, Praha), Jan Janko (Praha), Milena Josefovičová (AV ČR, Praha), Vladimír Karpenko (UK, Praha), Stanislav Komárek (UK, Praha), Ladislav Kvasz (UK, Praha), Christoph Meinel (Regensburg, BRD), Milada Sekyrková (UK, Praha), Jan Surman (Uni- -Erfurt, BRD), Petr Svobodný (UK, Praha), Michal Šimůnek (AV ČR, Praha), Martin Šolc (UK, Praha), Zdeněk Tempír (Praha)

DTP: Nakladatelství Pavel Mervart

Tisk: Powerprint, s. r. o., Praha

Distribuce

Informace o předplatném (CZ, SK) podá a objednávky přijímá redakce. Rozesílá DUPRESS.


Nahoru ↑ 

Časopis DVT – obsahy, abstrakta

Plné znění vybraných rubrik od roku 2010 on-line

Obsah, Contents + plné znění vybraných rubrik: Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)

Sdělení redakce

Sdělení redakce autorům

Předkládání příspěvků. Publikace příspěvků. Jak citovat prameny a literaturu v poznámkách. Autorské honoráře.

Sdělení redakce abonentům

Předplatné časopisu. Distribuce. Potíže s doručováním časopisu?


Nahoru ↑