Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Úvodní stránka

webu Společnosti pro dějiny věd a techniky a jejího časopisu Dějiny věd a techniky

Aktuality z oboru a plánované akce

Mezinárodní konference Historie matematiky

24.—28. srpna 2018, Poděbrady

Aktuality – stalo se

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2017

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2016 a 2017).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2017 je 31. března 2018.

Druhý mezinárodní seminář Healthcare before Welfare States

8.—9. března 2018, Praha

Zimní seminář z historie matematiky

Katedra matematiky PedF MU Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají seminář
Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?
Matematici jako osobnosti veřejného života: mimo realitu?

4.—7. ledna 2018, Telč, Česko/Czechia


Nahoru ↑ 

Z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku 2017
(Dvousté výročí časopisu ISIS)


DVT 4/2017 Z obsahu

ESEJ
225 Vzestup a pád německé biologie ● Stanislav Komárek

ČLÁNKY
234 Algologie a protistologie na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období I. Adolf Pascher a jeho odkaz ● Jiří Neustupa
259 Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky ● Rudolf Kardoš – Jan Musil

DVT 3/2017 Z obsahu

ČLÁNKY
157 Historie tuberkulózy a její léčby ● Štěpán Tonar
174 Lékárna telčské koleje a její správci ● Markéta Holubová
SDĚLENÍ
192 Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie ● Petr Hadrava – Alena Hadravová


Další informace


Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑