Loading

Úvodní stránka


Aktuality a plánované akce

Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013

Cena Zdeňka Horského vyhlašovaná a udělovaná Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti byla za rok 2013 udělena PhDr. Filipu Hrbkovi za obhájenou diplomovou práci Lékaři, „preláti“ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Předání Ceny

Cena byla předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Předání ceny

Profesor Petr Svobodný předává cenu laureátovi za rok 2013 PhDr. Filipu Hrbkovi


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2013–2014).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2014 je 28. února 2015.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

5. zimní workshop z dějin matematiky: Matematika, matematici a válka

5. zimní workshop z dějin matematiky, tentokrát s dánskými přednášejícími na téma Matematika a válka (ta první, druhá i studená).
8.—11. ledna 2015, Tři Studně, Hotel U Loubů

Preliminary Programme... (pdf)

Stalo se

Profesor Emil Starkenstein (1884–1942)

Kolokvium ke 130. výročí proběhlo 14. listopadu 2014

Program... (pdf)

KonferenceThe First Decades of the Prague University: Transforming Intellectual Space in the 14th-c. Central Europe

6.—7. listopadu 2014, Praha

Programme... (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918

Seminář K historii... III.

29.—30. října 2014
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)


Seminář Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60. léta 20. století)

Pořádá Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Datum a místo konání: 10. října 2014; Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Deadline: 30. června 2014

Call for Papers... (pdf)

Seminář Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech

Seminář Proudné Labe...

7. října 2014 pořádá historický seminář Národní technické muzeum a Společnost pro dějiny věd a techniky.
Návrhy na témata příspěvků do 30. června 2014

Pozvánka... (pdf)


Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.

Seminář Po stopách... IV.

Dvoudenní odborný seminář, 16.—17. září 2014, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)


Sympozium Bolzano v Praze 2014

Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana
16.—19. červenec 2014, Praha

Pozvánka... (doc)

Seminář Chemie bez (m)učení

úterý 20. května 2014 v Národním technickém muzeu

Program... (pdf)

Workshop Contagium Between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK / Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague
Společnost pro dějiny věd a techniky / (Society for History of Science and Technology)
Gabriele Possanner Institut für Interdisziplinäre Forschung (Gabriele Possanner Institute for Interdisciplinary Research)
zvou na seminář (invite you to a workshop)

ve studovně ÚDLCJ (U Nemocnice 4, Praha 2) ve středu 14. května 2014 od 13:00 / at the study room of the Institute (U Nemocnice 4, Prague 2), on Wednesday, May the 14th 2014 from 13:00.

Program... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Zimní seminář nejen k historii matematiky

​4. zimní seminář o historii matematiky, 16.—19. ledna 2014, Tři Studně-Vlachovice

Preliminary Programme... (pdf)

Nová podoba webu sdvt.cz

Od 6. prosince 2013 postupně přecházíme na novou verzi webu sdvt.cz (dvt.hyperlink.cz). Umožňuje pohodlné zobrazení jak na počítačích, tak na tabletech a mobilech.

Slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského, vyhlašovaná Společností pro dějiny věd a techniky za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.
Za rok 2012 byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., za obhájenou disertační práci Ženy v české vědě za 2. světové války.

Pozvánka...

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...


Starší aktuality → 
Archiv vybraných aktualit → 


Nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2014 (Pětisetleté výročí Koperníkova Commentariolu, poprvé zmíněného v roce 1514)


Číslo 2/2014 časopisu DVT

vyšlo

Z obsahu:

ČLÁNKY

  • Věda a vědci v zrcadle denních (důvěrných) záznamů Bohumila Němce ● Jan Janko
  • Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – pracovní postupy a technické vybavení laboratoria ● Magda Dostálová

SDĚLENÍ

  • Prosazování Newtonovy teorie ve Francii osmnáctého století a pokusy o její zpochybnění ● Jiřina Krausová

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Číslo 1/2014 časopisu DVT

vyšlo

Z obsahu:

ÚVODEM DO ROKU 2014

  • Commentariolus – ztracený a znovuobjevený milník na cestě k heliocentrismu ● Martin Šolc

ČLÁNKY

  • První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie ● Ladislav Svatoš
  • Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 3. část ● Zdeněk Koleška

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Další informace

Cena Zdeňka Horského
Archiv vybraných informací

Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy nestandardně — bez zavináče.


Obálka

TEORIE VĚDY/THEORY OF SCIENCE
je vydávána Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Bližší informace na webu...


Nahoru ↑