Úvodní stránka


Aktuality z oboru a plánované akce

Mezinárodní konference Historie matematiky

24.—28. srpna 2018, Poděbrady

Podrobnější informace v příloze (pdf) a na webové stránce konference...

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2017

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2016 a 2017).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2017 je 31. března 2018.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Druhý mezinárodní seminář Healthcare before Welfare States

Praha, 8.—9. března 2018

Bližší informace...

Stalo se

Zimní seminář z historie matematiky

Katedra matematiky PedF MU Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají seminář
Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?
Matematici jako osobnosti veřejného života: mimo realitu?

4.—7. ledna 2018
Telč, Česko/Czechia

Pozvánka... (pdf)

Přednáškové odpoledne z dějin lékařství v Olomouci

8. prosince 2017 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Pozvánka a program... (pdf)

Členská schůze Společnosti pro dějiny věd a techniky

30. listopadu 2017
Karolinum

Pozvánka... (pdf)

„Historia magistra vitae“

LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny věnované RNDr. PhMr. Pavlu Drábkovi k 85. narozeninám

1. listopadu 2017, 10:00–15:00 hod.
v Divadle Za plotem

Pozvánka... (pdf)

Pavel Drábek

Přednáškové odpoledne Sekce dějin lékařství

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci a Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci zvou na přednáškové odpoledne
v pátek 13. října 2017

Pozvánka a program... (pdf)

4th International conference on history and philosophy of computing

​Masaryk University in Brno
from 4 to 7 October 2017

​ ​

​​https://hapoc2017.sciencesconf.org/

Výstava Tři století technické výuky v Praze

Zajímá Vás, jak vypadá nejstarší dokument k dějinám ČVUT, jaký formát měl před sto lety vysokoškolský index či jak se vedla studentská klasifikace?
Archiv ČVUT připravil výstavu Tři století technické výuky v Praze
Zikova 2, Praha 6, 8. a 9. června 2017 8:00 – 18:00

Pozvánka... (pdf)

Mezinárodní konference Ringhoffer 200

Pozvánka a program...

Pořádají Národní technické muzeum, zámek ve Štiříně a Historický ústav AV ČR
24.—27. května ​2017, Národní technické muzeum v Praze, zámek Štiřín

Pozvánka a program... (pdf)

Ohlédnutí za Lubošem Novým

RNDr. Luboš Nový, DrSc., *13. 11. 1929 – †6. 1. 2017
Historik vědy, historik matematiky

Po studiích matematiky a fyziky na Karlově univerzitě v Praze v roce 1953 obhájil doktorskou disertaci na téma Bolzanova logika; v roce 1956 se stal vedoucím oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu ČSAV, doktorát věd získal v roce 1977. V letech 1985–1990 ředitel Ústředního archivu ČSAV. Dlouholetý předseda Československé společnosti pro dějiny věd a techniky a šéfredaktor časopisu Dějiny věd a techniky.

Podrobněji...

Luboš Nový

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského Marco Stellovi.
Prohlášení Výboru SDVT (jpg)

Cena Zdeňka Horského — odkazy na oceněné práce

7. zimní seminář z dějin matematiky Mathematics and computing: How mathematicians contributed to the developments in computing machinery and in computing in general

26.—29. ledna 2017, Tři Studně (Žďár nad Sázavou)

Pozvánka / Invitation... (pdf)

Abstrakty příspěvků 7. konference Evropské společnosti pro dějiny vědy


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2016

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2016 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2015–2016).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2016 je 28. února 2017.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Mendel Day 2017

Pozvánka...

Pořádá Moravské zemské muzeum 8. března 2017 v Brně.

Pozvánka... (pdf)   Program... (pdf)

Etický kodex

Etická pravidla publikování (pdf)


Archiv vybraných aktualit


Nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsahy časopisu Abstrakta článků Recenze, Kronika, Zprávy (na ISSUU) Recenze, Kronika, Zprávy (na Yumpu)

Z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku 2017
(Dvousté výročí časopisu ISIS)


DVT 3/2017 Z obsahu

(v tisku)

ČLÁNKY
157 Historie tuberkulózy a její léčby ● Štěpán Tonar
174 Lékárna telčské koleje a její správci ● Markéta Holubová
SDĚLENÍ
192 Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie ● Petr Hadrava – Alena Hadravová

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 2/2017 Z obsahu

ČLÁNKY
83 Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky ● Daniel Špelda
106 Hájkova metoskopie, její prameny, jádro a ohlas ● Jakub Hlaváček
122 „Medicinisches Pest-Consilium“ a další lékařská pojednání publikovaná s podporou úředních autorit v habsburské monarchii v druhé polovině 17. století ● Pavla Jirková

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 1/2017 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2017
3 Lorenz Oken a jeho encyklopedický časopis ISIS ● JAN JANKO – TOMÁŠ HERMANN

ČLÁNKY
9 Lékařské fakulty, nebo lékařské akademie? Vysokoškolská výuka medicíny a lékařská věda v sovětském bloku ve 40. až 60. letech 20. století ● PETR SVOBODNÝ
28 Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století ● VÁCLAV GRUBHOFFER
47 Smrt, pitva a pražská balzamace vévody Jindřicha Julia Brunšvického, tajného rady císaře Rudolfa II. ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2016
(Významná výročí objevů a vynálezů W. v. Siemense v elektrotechnice – 150 a 160 let)


DVT 4/2016 Z obsahu

INTRODUCTION
225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek

PAPERS
227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers
249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz
265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ● Michal Plavec

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 3/2016 Z obsahu

ČLÁNKY

  • Hagecius Hermeticus. Astrologické souvislosti vědeckého díla Tadeáše Hájka z Hájku ● Vojtěch Hladký
  • Význam těžby zlata ve středověké historii českých zemí ● Petr Morávek
  • Investice a modernizace Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869–1918 ● Martin Minařík

SDĚLENÍ

  • Josef Stepling v archivu Royal Society ● Josef Smolka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 2/2016 Z obsahu

ČLÁNKY

  • Nová, hezká, německá a česká: dělení pražské univerzitní botanické zahrady (1882–1898) ● Lucie Čermáková
  • Ošetřovatelské školství mezi tradicí a modernitou: snahy o prosazení anglosaského modelu v meziválečném Československu ● Růžena Zaoralová

SDĚLENÍ

  • Botanický dokument z poloviny 18. století – Joannes Kisling (1713–1748) ● Josef Smolka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 1/2016 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2016

  • 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích ● Jan Mikeš, Marcela Efmertová

ČLÁNKY

  • Recepce Darwinovy evoluční teorie v díle Johna Lubbocka (1834–1913) a Williama Crookese (1832–1919) ● Pavel Pecháček
  • Nádory u Rokitanského a Virchowa – vznik nového paradigmatu v medicíně ● Jan Hrudka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2015
(150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela)


DVT 4/2015 Z obsahu

Číslo je věnováno 7. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy, která se bude konat 22.–24. září 2016 v Praze.

Obsah
Celé číslo on-line (Issuu)
Abstrakta článků


Další informace

Cena Zdeňka Horského

Archiv vybraných informacíTechnická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑