Logo SDVT

 

Společnost pro dějiny věd a techniky

Society for the History of Sciences and Technology
Loading

Úvodní stránka

Aktuality ↓  Stalo se ↓  Archiv aktualit →→  Časopis →  Další informace → 

Aktuality a plánované akce

Contagium Between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK / Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague
Společnost pro dějiny věd a techniky / (Society for History of Science and Technology)
Gabriele Possanner Institut für Interdisziplinäre Forschung (Gabriele Possanner Institute for Interdisciplinary Research)
zvou na seminář (invite you to a workshop)

ve studovně ÚDLCJ (U Nemocnice 4, Praha 2) ve středu 14. května 2014 od 13:00 / at the study room of the Institute (U Nemocnice 4, Prague 2), on Wednesday, May the 14th 2014 from 13:00.

Program... (pdf)

Chemie bez (m)učení

Seminář
úterý 20. května 2014 v Národním technickém muzeu

Program... (pdf)

Bolzano v Praze 2014

Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana
16.—19. červenec 2014, Praha

Pozvánka... (doc)

Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech

7. října 2014 pořádá historický seminář Národní technické muzeum a Společnost pro dějiny věd a techniky.
Návrhy na témata příspěvků do 30. června 2014

Pozvánka... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013.
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/czh-statut.htm
Výše odměny spojené s cenou za rok 2013 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2013 je 31. 1. 2014.
Adresa pro zaslání návrhů je:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

Stalo se

Zimní seminář nejen k historii matematiky

​4. zimní seminář o historii matematiky, 16.—19. ledna 2014, Tři Studně-Vlachovice

Preliminary Programme... (pdf)

Vyšlo další číslo časopisu DVT

Časopis → 

Nová podoba webu sdvt.cz

Od 6. prosince 2013 přecházíme na novou verzi webu sdvt.cz. Umožňuje pohodlné zobrazení jak na počítačích, tak na tabletech a mobilech.

Slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského, vyhlašovaná Společností pro dějiny věd a techniky za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.
Za rok 2012 byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., za obhájenou disertační práci „Ženy v české vědě za 2. světové války“.

Seminář Po stopách... III. Seminář Po stopách... III. Seminář Po stopách... III.

1. Předseda SDVT, doc. Petr Svobodný, předává cenu Michaele Havelkové.
2. Z auditoria při přednášce laureátky o její práci.
3. Michaela Havelková s vedoucím své disertační práce, doc. Janem Janko.

Pozvánka...

Podzimní akce Národního technického muzea

Informace o podzimních akcích Národního technického muzea...

Pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře Emila Zimmlera

Ve středu dne 13. listopadu 2013 v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7 od 9,30 do 17 hodin.

Základní informace a pozvánka... (doc), Program... (pdf)

Seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918

29.–30. října 2013
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc), Program... (pdf), Abstrakta přednášek... (pdf)

LVI. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny na téma Dějiny farmaceutické výroby

22. října 2013, 10.00–16.00, Praha

Pozvánka a přihláška... (doc)

Mezinárodní workshop Budování československé antropologie

Pořádají Ústav dějin UK a Archiv UK, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Společnost pro dějiny věd a techniky a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Praha, 17. a 18. října 2013

Pozvánka a informace... (pdf)

Workshop The Building of Czechoslovak Anthropology

Science of Man in Czech Lands and Aleš Hrdlička (1869–1943)
Workshop, October 17, 2013

Invitation card... (pdf)

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Seminář Po stopách... III.

Dvoudenní odborný seminář, 24.–25. září 2013, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra

Bohr

Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova raného díla. Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas, 24. září 2013.

CALL FOR PAPERS
Více viz...

Konference PRŮMYSL — MĚSTO — ARCHIV

15. konference archivářů České republiky. Ostrava, 3.—5. června 2013.

Předběžná přihláška... (doc)

Konference Milníky techniky z pohledu chemika

Milníky - chemie

28.–29. května 2013 v Národním technickém muzeu u příležitosti otevření nové expozice Chemie všude kolem nás.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (pdf)

Přednáška Proč je pro právníka důležitá historie vztahu lékaře a pacienta

Lékařská sekce SDVT zve na přednášku JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D. Proč je pro právníka důležitá historie vztahu lékaře a pacienta.
22. dubna 2013 v sídle Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Pozvánka... (pdf)

Přednáška Filosofie a medicína v renesanci

Setkání s doc. PhDr. Tomášem Nejeschlebou – přednáška Filosofie a medicína v renesanci: Vybrané aspekty vzájemného vztahu, 18. března 2013.

Podrobnosti v pozvánce... (pdf)

Likvidace rádia Leonardo

logo stanice Leonardo

28. února vedení ČRo (Peter Duhan) ruší celodenní internetovou a digitální stanici pro vědu a techniku a převádí její torzo do 50minutového vysílání v rámci nového hybridu ČRo plus...

Celý text...

Workshop Industriální architektura a prekiontrie

Pořádá SDVT, ÚDAUK a MÚA AV ČR, 18. ledna 2013 v sídle MúA, Gabčíkova 10, Praha 8

Podrobnosti... (doc)


Starší aktuality →→ 
Archiv vybraných aktualit →→ 

nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obálka ročníku 2013
Obálka ročníku XLVI / 2013

Sté výročí Bohrova modelu atomu vodíku

Obsah časopisu...

Číslo 4/2013 časopisu DVT

v sazbě

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000 ● Marek Otisk
 • Plinius Nového světa: Francisco Hernández a první moderní vědecká expedice ● Jana Černá
 • Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 2. část ● Zdeněk Koleška

Číslo 3/2013 časopisu DVT

rozesláno

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Templát – imunologický pojem ve službách genetiky. O imunologických teoriích první poloviny 20. století a jejich vlivu na terminologii molekulární genetiky ● JANA HÁJKOVÁ
 • K původu Josefa Steplinga ● JOSEF SMOLKA
 • Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 1. část ● ZDENĚK KOLEŠKA

SDĚLENÍ

 • Raketle, regytle, či rachejtle? Rakety v českých zemích v době předbělohorské ● MICHAL PLAVEC

Obsah...
Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků...

Číslo 2/2013 časopisu DVT

rozesláno

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Domnělý objev chemického prvku dvi-manganu v Československu ● Jiří Jindra
 • Tadeáš Hájek a Philipp Melanchthon ● Josef Smolka
 • Problematika syfilis očima lékaře Christophora Guarinoniho (1534–1604) ● Bohdana Divišová
 • Léčivé přípravky podle profesora Löwa ● Pavel Drábek

Obsah...
Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků...

Číslo 1/2013 časopisu DVT

rozesláno

Z obsahu:

ÚVODEM DO ROKU 2013

 • Historická, filosofická a fyzikální reflexe Bohrova převratného kroku z roku 1913 ● Filip Grygar

ČLÁNKY

 • Monstra a hranice organizace ● Lucie Šarkadyová

SDĚLENÍ

 • Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání II. Svědectví nápisů psaných starořeckými dialekty ● Alena Hadravová
 • Zapomenutý objev z počátků televize. Střípky ze života a díla Jana Szczepanika, zvaného polský Edison ● Vít Šmerha

Obsah...
Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků...

Obsahy posledních čísel časopisu DVT
Archiv abstrakt článků v časopise DVT

Další informace

Cena Zdeňka Horského
Archiv vybraných informací
Kronika akcí z oblasti DVT

DVT na Issuu...


SDVT na Scribd...


Stáhněte si Acrobat Reader pro čtení dokumentů ve formátu PDF
Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy nestandardně — bez zavináče.


Obálka

TEORIE VĚDY/THEORY OF SCIENCE
je vydávána Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Bližší informace na webu...


nahoru ↑ 


Aktualizováno: 2014-04-17

© SDVT, M. B. 2013