Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Aktuality z oboru a plánované akce

Mezinárodní konference Historie matematiky

24.—28. srpna 2018, Poděbrady

Podrobnější informace v příloze (pdf) a na webové stránce konference...

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2017

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2016 a 2017).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2017 je 31. března 2018.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Druhý mezinárodní seminář Healthcare before Welfare States

8.—9. března 2018, Praha

Bližší informace...

Aktuality – stalo se

Zimní seminář z historie matematiky

Katedra matematiky PedF MU Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají seminář
Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?
Matematici jako osobnosti veřejného života: mimo realitu?

4.—7. ledna 2018, Telč, Česko/Czechia

Pozvánka... (pdf)

Archiv aktualit


Nahoru ↑ 

Časopis DVT aktuálně

Z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku 2017
(Dvousté výročí časopisu ISIS)


DVT 3/2017 Z obsahu

ČLÁNKY
157 Historie tuberkulózy a její léčby ● Štěpán Tonar
174 Lékárna telčské koleje a její správci ● Markéta Holubová
SDĚLENÍ
192 Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie ● Petr Hadrava – Alena Hadravová

Obsah
Vybrané rubriky on-line
Abstrakta článků


Další informace

Cena Zdeňka Horského

Další informace


Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑