Úvodní stránka


Aktuality z oboru a plánované akce

7. konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy pořádá v Praze ve dnech 22.—24. září 2016 Společnost pro dějiny věd a techniky...

Interdisciplinary education of junior historians of mathematics mathematic

Úvodní přednáška k projektu.
23. listopadu 2015 ve 14:00, Brno, Masarykova univerzita, Kotlářská 2.

Pozvánka... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2014–2015).

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny věnované 70. výročí zřízení studia farmacie v Brně

3. listopadu 2015, Brno

Pozvánka a přihláška... (doc)

Odborný seminář K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939)

29.—30. října 2015.
Místo konání: Technické muzeum v Brně – přednáškový sál, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka a podrobné informace... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář K historii... III.

Etický kodex

Etická pravidla publikování (pdf)

Stalo se

Vyšlo další číslo časopisu DVT

Z obsahu...
Podrobný obsah...
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků...

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat V.

Dvoudenní odborný seminář, 15.—16. září 2015, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem NLK v Praze, Českým muzeem farmacie a SDVT

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny

26.—27. června 2015 Ústí nad Labem (Filozofická fakulta UJEP).

Aktualizováno: 2. cirkulář
Pozvánka a další informace v 1. cirkuláři... (pdf)
Druhý cirkulář spojený se závaznou přihláškou -- pro vážné zájemce a autory zaslaných abstraktů... (doc)

Konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

4.—6. června 2015, Praha (Karolinum)

Podrobnosti...
Program... (pdf)

Vyhlášení 14.​ ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2015

Výbor ​Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují 14. ​ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2015 ​pro mladé historičky a historiky do 35 let.
U​závěrka 31. května 2015.

Vyhlášení 14. ročníku soutěže... (pdf)
Statut ceny Josefa Pekaře... (pdf)

Konkurz v ÚSD AV ČR — Stalinský plán přetvoření přírody

Konkurzní řízení v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. — projekt Stalinský plán​ ​přetvoření přírody v Československu (1948—1964) se specializací na československé/evropské dějiny a enviromentální dějiny (event. dějiny vědy ​a techniky).

Bl​ižší požadavky v příloze... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2013–2014).

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Nahoru ↑ 

5. zimní workshop z dějin matematiky: Matematika, matematici a válka

5. zimní workshop z dějin matematiky, tentokrát s dánskými přednášejícími na téma Matematika a válka (ta první, druhá i studená).
8.—11. ledna 2015, Tři Studně, Hotel U Loubů

Preliminary Programme... (pdf)

Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013

Cena Zdeňka Horského vyhlašovaná a udělovaná Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti byla za rok 2013 udělena PhDr. Filipu Hrbkovi za obhájenou diplomovou práci Lékaři, „preláti“ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Předání Ceny

Cena byla předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Předání ceny

Profesor Petr Svobodný předává cenu laureátovi za rok 2013 PhDr. Filipu Hrbkovi


Profesor Emil Starkenstein (1884–1942)

Kolokvium ke 130. výročí proběhlo 14. listopadu 2014

Program... (pdf)

KonferenceThe First Decades of the Prague University: Transforming Intellectual Space in the 14th-c. Central Europe

6.—7. listopadu 2014, Praha

Programme... (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918

29.—30. října 2014
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář K historii... III.

Seminář Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60. léta 20. století)

Pořádá Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Datum a místo konání: 10. října 2014; Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Deadline: 30. června 2014

Call for Papers... (pdf)

Seminář Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech

7. října 2014 pořádá historický seminář Národní technické muzeum a Společnost pro dějiny věd a techniky.
Návrhy na témata příspěvků do 30. června 2014

Pozvánka... (pdf)

Seminář Proudné Labe...

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.

Dvoudenní odborný seminář, 16.—17. září 2014, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář Po stopách... IV.

Sympozium Bolzano v Praze 2014

Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana
16.—19. červenec 2014, Praha

Pozvánka... (doc)

Seminář Chemie bez (m)učení

úterý 20. května 2014 v Národním technickém muzeu

Program... (pdf)

Workshop Contagium Between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK / Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague
Společnost pro dějiny věd a techniky / (Society for History of Science and Technology)
Gabriele Possanner Institut für Interdisziplinäre Forschung (Gabriele Possanner Institute for Interdisciplinary Research)
zvou na seminář (invite you to a workshop)

ve studovně ÚDLCJ (U Nemocnice 4, Praha 2) ve středu 14. května 2014 od 13:00 / at the study room of the Institute (U Nemocnice 4, Prague 2), on Wednesday, May the 14th 2014 from 13:00.

Program... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Zimní seminář nejen k historii matematiky

​4. zimní seminář o historii matematiky, 16.—19. ledna 2014, Tři Studně-Vlachovice

Preliminary Programme... (pdf)


Starší aktuality → 
Archiv vybraných aktualit → 


Nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsah časopisu
Abstrakta článků
Obálka ročníku, z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku 2015 (150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela)


Číslo 1/2015 časopisu DVT

vyšlo

Z obsahu:

ÚVODEM DO ROKU 2015

 • 150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela ● Michal Šimůnek

ČLÁNKY

 • Od medicíny k botanice: milník Zalužanský ● Lucie Čermáková – Jan Janko
 • Pýthagorova tabule v raném latinském středověku ● Marek Otisk

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2014 (Pětisetleté výročí Koperníkova Commentariolu, poprvé zmíněného v roce 1514)


Číslo 4/2014 časopisu DVT

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – myšlenkový svět a společenské poměry českého alchymisty v 16. století ● MAGDA DOSTÁLOVÁ
 • Italská cesta J. M. Marci a Fr. K. Šternberka (1640) ● JOSEF SMOLKA
 • Budova vysoké školy chemické-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin Ondřej (1889–1964) ● MILENA JOSEFOVIČOVÁ

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Číslo 3/2014 časopisu DVT

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy ● Iva Lelková
 • Orbis Naturalis Pictus: ilustrování přírody, zobrazování podivuhodného. Legitimizace přírodopisné ilustrace ● Jana Černá
 • České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství ● Alena M. Černá

SDĚLENÍ

 • Neodarwinismus a August Weismann ● Uwe HossfeLd, Michal V. Šimůnek & Ulrich Kutschera

DOKUMENT

 • Výzva všem Evropanům ● Michal V. Šimůnek (ed.)

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Číslo 2/2014 časopisu DVT

Z obsahu:

ČLÁNKY

 • Věda a vědci v zrcadle denních (důvěrných) záznamů Bohumila Němce ● Jan Janko
 • Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – pracovní postupy a technické vybavení laboratoria ● Magda Dostálová

SDĚLENÍ

 • Prosazování Newtonovy teorie ve Francii osmnáctého století a pokusy o její zpochybnění ● Jiřina Krausová

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Číslo 1/2014 časopisu DVT

Z obsahu:

ÚVODEM DO ROKU 2014

 • Commentariolus – ztracený a znovuobjevený milník na cestě k heliocentrismu ● Martin Šolc

ČLÁNKY

 • První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie ● Ladislav Svatoš
 • Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 3. část ● Zdeněk Koleška

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Další informace

Cena Zdeňka Horského
Archiv vybraných informací

Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy nestandardně — bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY/THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑