Úvodní stránka


Aktuality z oboru a plánované akce

Zimní seminář z historie matematiky

Katedra matematiky PedF MU Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají seminář
Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?
Matematici jako osobnosti veřejného života: mimo realitu?

4.—7. ledna 2018
Telč, Česko/Czechia

Pozvánka... (pdf)

Druhý mezinárodní seminář Healthcare before Welfare States

Praha, 8.—9. března 2018

Bližší informace...

Stalo se

Přednáškové odpoledne z dějin lékařství v Olomouci

8. prosince 2017 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Pozvánka a program... (pdf)

Členská schůze Společnosti pro dějiny věd a techniky

30. listopadu 2017
Karolinum

Pozvánka... (pdf)

„Historia magistra vitae“

LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny věnované RNDr. PhMr. Pavlu Drábkovi k 85. narozeninám

1. listopadu 2017, 10:00–15:00 hod.
v Divadle Za plotem

Pozvánka... (pdf)

Pavel Drábek

Přednáškové odpoledne Sekce dějin lékařství

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci a Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci zvou na přednáškové odpoledne
v pátek 13. října 2017

Pozvánka a program... (pdf)

4th International conference on history and philosophy of computing

​Masaryk University in Brno
from 4 to 7 October 2017

​ ​

​​https://hapoc2017.sciencesconf.org/

Výstava Tři století technické výuky v Praze

Zajímá Vás, jak vypadá nejstarší dokument k dějinám ČVUT, jaký formát měl před sto lety vysokoškolský index či jak se vedla studentská klasifikace?
Archiv ČVUT připravil výstavu Tři století technické výuky v Praze
Zikova 2, Praha 6, 8. a 9. června 2017 8:00 – 18:00

Pozvánka... (pdf)

Mezinárodní konference Ringhoffer 200

Pozvánka a program...

Pořádají Národní technické muzeum, zámek ve Štiříně a Historický ústav AV ČR
24.—27. května ​2017, Národní technické muzeum v Praze, zámek Štiřín

Pozvánka a program... (pdf)

Ohlédnutí za Lubošem Novým

RNDr. Luboš Nový, DrSc., *13. 11. 1929 – †6. 1. 2017
Historik vědy, historik matematiky

Po studiích matematiky a fyziky na Karlově univerzitě v Praze v roce 1953 obhájil doktorskou disertaci na téma Bolzanova logika; v roce 1956 se stal vedoucím oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu ČSAV, doktorát věd získal v roce 1977. V letech 1985–1990 ředitel Ústředního archivu ČSAV. Dlouholetý předseda Československé společnosti pro dějiny věd a techniky a šéfredaktor časopisu Dějiny věd a techniky.

Podrobněji...

Luboš Nový

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského Marco Stellovi.
Prohlášení Výboru SDVT (jpg)

Cena Zdeňka Horského — odkazy na oceněné práce

7. zimní seminář z dějin matematiky Mathematics and computing: How mathematicians contributed to the developments in computing machinery and in computing in general

26.—29. ledna 2017, Tři Studně (Žďár nad Sázavou)

Pozvánka / Invitation... (pdf)

Abstrakty příspěvků 7. konference Evropské společnosti pro dějiny vědy


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2016

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2016 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2015–2016).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2016 je 28. února 2017.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Mendel Day 2017

Pozvánka...

Pořádá Moravské zemské muzeum 8. března 2017 v Brně.

Pozvánka... (pdf)   Program... (pdf)

Mezinárodní vědecká konference k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave​ ​ a ​Katedra všeobecných dejín FFUK v Bratislave ​pořádají Mezinárodní vědeckou konferenci k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia v Bratislavě 8. prosince 2016.

Pozvánka... (pdf),  Podrobné informace... (pdf),   Přihláška... (docx)

Pozvánka...

Věda překonává hranice? Mezinárodní vědecké konference, sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století

Pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve vile Lanna, Praha 24. a 25. listopadu 2016

Pozvánka a program... (pdf)

Konference Klementinum a jezuitská věda

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy 9.—10. listopadu 2016 u příležitosti čtyřstého výročí privilegia císaře Matyáše pro druhou pražskou univerzitu (Universitas Ferdinandea 27. srpna 1616) a třístého výročí narození Josepha Steplinga (29. června 1716).

Pozvánka...

Tématem konference bude postavení Klementina ve světě rodící se moderní vědy a jeho role jako centra společenského, univerzitního a vědeckého života Prahy 17. a 18. století.

Pozvánka a program... (aktualizováno) (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918—1939) II.

Pozvánka a program...

Pořádá ​Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.
25.—26. října 2016, Brno

Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (doc)

Konference Český kinematograf

Národní technické muzeum, Praha, 20. října 2016

Pozvánka... (pdf)

Pozvánka...

Letecký historický seminář Ženy v českém (československém) letectví

Národní technické muzeum, Praha, 4. října 2016

Program... (pdf)

Pozvánka...

Konference Joseph Hardtmuth — Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách Liechtensteinů

Národní technické muzeum pořádá mezinárodní konferenci k 200. výročí úmrtí Josefa Hardmutha.
15.—16. září 2016, ​​Zámek Lednice

Pozvánka
Pozvánka a program

Einladung
Einladung


Pozvánka...   Einladung... (pdf),   Přihláška...   Anmeldung... (pdf)
Program...   Programm... (pdf)

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI.

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky. 6.—7. září 2016, Brno

Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Mezinárodní letní škola environmentálních dějin The Undesirable: How Parasites, Diseases, and Pests Shape Our Environments

Pozvánka...

Pořádá Dílna environmentálních dějin ve spolupráci s European Society for Environmental History (ESEH), Univerzitou Karlovou, Výzkumným centrem historické geografie a Pracovní skupinou pro environmentální dějiny při ÚSD AVČR v Praze 28.—31. srpna 2016.

Prodloužená doba podávání přihlášek do 15. 6. 2016 speciálně pro české a slovenské zájemce.

​Jako mentoři se na letní škole budou podílet renomovaní vědci v oboru environmentální historie a dějin vědy, mezi nimi Dolly Jørgensen (University of Lulea, Švédsko), Liza Piper (University of Alberta, Kanada), Paul Sutter (University of Boulder, USA) nebo Patrick Kupper (Universität Innsbruck, Rakousko).

Více informací...   Call for Papers... (pdf)

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016 s tématem 20. výročí otevření Českého farmaceutického muzea veřejnosti.
30. dubna 2016 od 10:00 hodin, Hospital Kuks

Program... (pdf)

Seminář Z dějin technické a vědecké hračky a pomůcky a jejího uplatnění ve školách a muzeích

pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Českými centry v Praze 20. dubna 2016

Podrobný program... (pdf)
Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Seminář se uskuteční ve středu 20. dubna 2016 od 10 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42 v Praze. Prezence začíná v 9:30 hodin. Další zájemci jsou srdečně zváni.
Kudy do NTM

Stavebnice Merkur r. 1934

V případě, že budete mít zájem o zakoupení knihy Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky, napište své fakturační údaje na adresu ivana.lorencova@ntm.cz a budete mít již připravenou fakturu. Cena je 450 Kč.
Publikace

Hravý a zábavný svět...

Předání Ceny Zdeňka Horského za rok 2014

Cena Zdeňka Horského je vyhlašována a udělována Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti. Za rok 2014 byla udělena 9. října 2015 dvěma kandidátům za jejich disertační práce.

Diplomy byly předány 3. února 2016 Mgr. Václavu Grubhofferovi, Ph.D. za práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732—1914) a v zastoupení Mgr. Marco Stellovi, Ph.D. za práci Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit.

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Václava Grubhoffera

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Marco Stellu


Další podrobnosti k předání a fotoalbum na stránce Cena Zdeňka Horského...

Konferenční abstrakty

Ad 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny
26.—27. června 2015 Ústí nad Labem (Filozofická fakulta UJEP). Původní zpráva...

Konferenční abstrakty — seznam, plné znění... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2015

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2014–2015).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2015 je 29. února 2016.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Etický kodex

Etická pravidla publikování (pdf)


Archiv vybraných aktualit


Nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsahy časopisu Abstrakta článků Recenze, Kronika, Zprávy (na ISSUU) Recenze, Kronika, Zprávy (na Yumpu)

Z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku 2017
(Dvousté výročí časopisu ISIS)


DVT 2/2017 Z obsahu

ČLÁNKY
83 Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky ● Daniel Špelda
106 Hájkova metoskopie, její prameny, jádro a ohlas ● Jakub Hlaváček
122 „Medicinisches Pest-Consilium“ a další lékařská pojednání publikovaná s podporou úředních autorit v habsburské monarchii v druhé polovině 17. století ● Pavla Jirková

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 1/2017 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2017
3 Lorenz Oken a jeho encyklopedický časopis ISIS ● JAN JANKO – TOMÁŠ HERMANN

ČLÁNKY
9 Lékařské fakulty, nebo lékařské akademie? Vysokoškolská výuka medicíny a lékařská věda v sovětském bloku ve 40. až 60. letech 20. století ● PETR SVOBODNÝ
28 Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století ● VÁCLAV GRUBHOFFER
47 Smrt, pitva a pražská balzamace vévody Jindřicha Julia Brunšvického, tajného rady císaře Rudolfa II. ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2016
(Významná výročí objevů a vynálezů W. v. Siemense v elektrotechnice – 150 a 160 let)


DVT 4/2016 Z obsahu

INTRODUCTION
225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek

PAPERS
227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers
249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz
265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ● Michal Plavec

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 3/2016 Z obsahu

ČLÁNKY

 • Hagecius Hermeticus. Astrologické souvislosti vědeckého díla Tadeáše Hájka z Hájku ● Vojtěch Hladký
 • Význam těžby zlata ve středověké historii českých zemí ● Petr Morávek
 • Investice a modernizace Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869–1918 ● Martin Minařík

SDĚLENÍ

 • Josef Stepling v archivu Royal Society ● Josef Smolka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

DVT 2/2016 Z obsahu

ČLÁNKY

 • Nová, hezká, německá a česká: dělení pražské univerzitní botanické zahrady (1882–1898) ● Lucie Čermáková
 • Ošetřovatelské školství mezi tradicí a modernitou: snahy o prosazení anglosaského modelu v meziválečném Československu ● Růžena Zaoralová

SDĚLENÍ

 • Botanický dokument z poloviny 18. století – Joannes Kisling (1713–1748) ● Josef Smolka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 1/2016 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2016

 • 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích ● Jan Mikeš, Marcela Efmertová

ČLÁNKY

 • Recepce Darwinovy evoluční teorie v díle Johna Lubbocka (1834–1913) a Williama Crookese (1832–1919) ● Pavel Pecháček
 • Nádory u Rokitanského a Virchowa – vznik nového paradigmatu v medicíně ● Jan Hrudka

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2015
(150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela)


DVT 4/2015 Z obsahu

Číslo je věnováno 7. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy, která se bude konat 22.–24. září 2016 v Praze.

Obsah
Celé číslo on-line (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 3/2015 Z obsahu

ČLÁNKY

 • Valerian Magni (1586–1661) o vakuu ● TOMÁŠ NEJESCHEBA
 • Krátká zpráva Ottaviana Roveretiho (1556–1626), lékaře Rudolfa II ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 2/2015 Z obsahu

ČLÁNKY

 • Idea vědecké filosofie u Franze Brentana ● Pavel Lomička
 • Proměna českého pivovarnictví v 19. století v obraze vývoje techniky, vědy a technologie a aplikování jeho výsledků v praxi ● Michal Horáček

SDĚLENÍ

 • Nově rozluštěný rukopis se zlomky antických pojednání o souhvězdích ze 6. století (Codex Climaci rescriptus) ● Alena Hadravová – Petr Hadrava

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 1/2015 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2015

 • 150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela ● Michal Šimůnek

ČLÁNKY

 • Od medicíny k botanice: milník Zalužanský ● Lucie Čermáková – Jan Janko
 • Pýthagorova tabule v raném latinském středověku ● Marek Otisk

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Další informace

Cena Zdeňka Horského

Archiv vybraných informacíTechnická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑