Logo SDVT

 

Společnost pro dějiny věd a techniky

Society for the History of Sciences and Technology
Loading

Úvodní stránka

Aktuality ↓  Stalo se ↓  Archiv aktualit   Časopis ↓  Další informace ↓ 

Aktuality a plánované akce

Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013

Cena Zdeňka Horského vyhlašovaná a udělovaná Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti byla za rok 2013 udělena PhDr. Filipu Hrbkovi za obhájenou diplomovou práci Lékaři, „preláti“ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Předání Ceny

Cena bude předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2013–2014).

Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/, resp. http://www.sdvt.cz/in-czh.html

Výše odměny spojené s cenou za rok 2014 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.

Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2014 je 28. 2. 2015.

Adresa pro zaslání návrhů:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1

Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

Stránka Cena Zdeňka Horského...

5. zimní workshop z dějin matematiky: Matematika, matematici a válka

5. zimní workshop z dějin matematiky, tentokrát s dánskými přednášejícími na téma Matematika a válka (ta první, druhá i studená).
8.—11. ledna 2015, Tři Studně, Hotel U Loubů

Preliminary Programme... (pdf)

Stalo se

KonferenceThe First Decades of the Prague University: Transforming Intellectual Space in the 14th-c. Central Europe

6.—7. listopadu 2014, Praha

Programme... (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918

Seminář K historii... III.

29.—30. října 2014
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)


Seminář Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60. léta 20. století)

Pořádá Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Datum a místo konání: 10. října 2014; Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Deadline: 30. června 2014

Call for Papers... (pdf)

Seminář Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech

Seminář Proudné Labe...

7. října 2014 pořádá historický seminář Národní technické muzeum a Společnost pro dějiny věd a techniky.
Návrhy na témata příspěvků do 30. června 2014

Pozvánka... (pdf)


Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.

Seminář Po stopách... IV.

Dvoudenní odborný seminář, 16.—17. září 2014, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)


Sympozium Bolzano v Praze 2014

Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana
16.—19. červenec 2014, Praha

Pozvánka... (doc)

Seminář Chemie bez (m)učení

úterý 20. května 2014 v Národním technickém muzeu

Program... (pdf)

Workshop Contagium Between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK / Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague
Společnost pro dějiny věd a techniky / (Society for History of Science and Technology)
Gabriele Possanner Institut für Interdisziplinäre Forschung (Gabriele Possanner Institute for Interdisciplinary Research)
zvou na seminář (invite you to a workshop)

ve studovně ÚDLCJ (U Nemocnice 4, Praha 2) ve středu 14. května 2014 od 13:00 / at the study room of the Institute (U Nemocnice 4, Prague 2), on Wednesday, May the 14th 2014 from 13:00.

Program... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Zimní seminář nejen k historii matematiky

​4. zimní seminář o historii matematiky, 16.—19. ledna 2014, Tři Studně-Vlachovice

Preliminary Programme... (pdf)

Nová podoba webu sdvt.cz

Od 6. prosince 2013 postupně přecházíme na novou verzi webu sdvt.cz (dvt.hyperlink.cz). Umožňuje pohodlné zobrazení jak na počítačích, tak na tabletech a mobilech.

Slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského, vyhlašovaná Společností pro dějiny věd a techniky za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.
Za rok 2012 byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., za obhájenou disertační práci Ženy v české vědě za 2. světové války.

Pozvánka...

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...


Starší aktuality → 
Archiv vybraných aktualit → 

nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsah časopisu
Abstrakta článků
Obálka ročníku XLVII / 2014

Obálka ročníku 2014 (Pětisetleté výročí Koperníkova Commentariolu, poprvé zmíněného v roce 1514)

Číslo 2/2014 časopisu DVT

vyšlo

Z obsahu:

ČLÁNKY

  • Věda a vědci v zrcadle denních (důvěrných) záznamů Bohumila Němce ● Jan Janko
  • Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – pracovní postupy a technické vybavení laboratoria ● Magda Dostálová

SDĚLENÍ

  • Prosazování Newtonovy teorie ve Francii osmnáctého století a pokusy o její zpochybnění ● Jiřina Krausová

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Číslo 1/2014 časopisu DVT

vyšlo

Z obsahu:

ÚVODEM DO ROKU 2014

  • Commentariolus – ztracený a znovuobjevený milník na cestě k heliocentrismu ● Martin Šolc

ČLÁNKY

  • První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie ● Ladislav Svatoš
  • Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 3. část ● Zdeněk Koleška

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Další informace

Cena Zdeňka Horského
Archiv vybraných informací


DVT na Issuu...


SDVT na Scribd...


Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy nestandardně — bez zavináče.


Obálka

TEORIE VĚDY/THEORY OF SCIENCE
je vydávána Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Bližší informace na webu...


nahoru ↑ 


© SDVT, M. B. 2014